Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Suvaamalla laadukkaampaa tutkimusta

Julkaistu 11.4.2006

Suvaamalla laadukkaampaa tutkimusta

KTL tutkiiSuvaamalla laadukkaampaa tutkimusta

Sukupuolen mukaan erotteleminen on ollut jo pitkään käytäntö terveyttä tutkittaessa ainakin perinteisen epidemiologian ja terveyden edistämisen alueilla. Biologiset erot selittävät kuitenkin vain osan naisten ja miesten kokonaissairastavuuden ja kuolleisuuden eroista. Tarvitaan myös sukupuolisensitiivistä tutkimusta tunnistamaan muut kuin biologiset terveyseroja aiheuttavat syyt.

suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro4/411luoto_suvaus_web.jpg

Sukupuolinäkökulman huomioiminen tutkimuksessa edistää
kummankin sukupuolen asiaa, painottaa erikoistutkija Riitta Luoto.

KTL on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sopimuksen siitä, että sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tulee osaksi laitoksen tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Suvausta kehitellään sosiaali- ja terveysministeriön pilotoimaan suvaus-ohjelmaan ja vuosille 2004–2007 tehtyyn hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan perustuen.

Kansanterveyslaitoksessa valmisteltiin vuonna 2005 raportti, jonka tarkoituksena oli esittää perusteltu suunnitelma suvauksen toteuttamisesta Kansanterveyslaitoksen tutkimusstrategiassa ja tutkimusten arvioinnissa. Pääjohtaja asetti suvaus- työryhmän, johon kuuluu edustajia lähes kaikista KTL:n osastoista. Suvaus-työryhmän tavoitteena on kehittää suvausprosessia ja järjestää syksyllä 2006 sukupuolta ja terveyttä koskeva seminaari, jossa kuullaan muiden tutkimuslaitosten kokemuksia.

Maaliskuussa 2006 pidetty Suvaus-seminaari käsitteli suvausta tutkimuksessa yleensä ja esitteli sukupuolieroja KTL:ssä tehdyssä Terveys 2000 -tutkimuksessa.

Suvaus-raportin työryhmän toiminnan taustaksi koostanut erikoistutkija Riitta Luoto korostaa, että tarkoituksena ei ole parantaa pelkästään naisten asemaa, vaan huomioida sukupuolen vaikutus terveyteen ja sen tutkimukseen.

- Tavoitteena on tietää enemmän ja ymmärtää sukupuolten välisiä eroja ja hyödyttää näin molempia sukupuolia. Muualla maailmassa sana ”sex” on korvattu neutraalimmalla sanalla ”gender”. Pisimmällä sukupuolierojen tutkimusstrategian luomisessa ollaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Yhdysvalloissa on julkaistu aiheesta gender-specific medicine oppikirjoja, joissa käydään läpi kaikki sairaudet ja terveyspalvelujen käyttö sukupuolittain. Suomalainen alan oppikirja (Sukupuoli ja terveys) on julkaistu vuonna 2003.

Sukupuolispesifisyydestä sukupuolisensitiivisyyteen

- Meillä on 60-luvulta lähtien tehty sukupuolen mukaan eroteltuja tutkimuksia, joissa analysoidaan erikseen miehet ja naiset, sillä sukupuolierojen häivyttäminen vakioimalla aineistot tuottaisi kuvitteellisen sukupuolen. Nämä tutkimukset ovat sukupuolispesifisiä, selittää Luoto.

- Sukupuolisensitiivisessä tutkimuksessa huomioidaan sairastavuuden ja kuolleisuuden lisäksi myös riskitekijät, hoitoon hakeutuminen sekä ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä käyttäytyminen. Tavoitteena on ymmärtää sairastumiseen liittyviä prosesseja.

Sukupuolinäkökulman huomioiminen edistää kummankin sukupuolen asiaa. Se parantaa myös tutkimuksen laatua tuottamalla tarkemmin eriteltyä tietoa. Sukupuolten väliset biologiset erot näkyvät jo soluviljelmissä ja eläinkokeissa. Sukupuolen huomioiminen on osa tutkimuksen laatua perustutkimuksesta alkaen.

Rahoitus ohjaa suvaamaan

Euroopan Unionin rahoittamissa tutkimusprojekteissa suvaus on nykyään olennainen osa puiteohjelmia. Suvaus tulisi huomioida kaikessa tutkimuksessa eläinkokeista käyttäytymistieteellisiin tutkimuksiin.

- Sukupuolikysymykset ovat mukana EU:n 7. puiteohjelman valmistelussa, ja rahaa myönnetään hankkeille, joissa suvauskriteerit täyttyvät. Parhaillaan tarjotaan myös rahoitusta hankkeille, joissa edistetään suvausta tutkimuslaitoksissa, kertoo Luoto.

Myös Yhdysvalloissa on edistetty suvausta rahoituspäätöksillä.

- 2000-luvulla kaikkiin NIH:in rahoittamiin tutkimuksiin Yhdysvalloissa on pitänyt ottaa naiset mukaan, ellei ole erityistä syytä tehdä toisin. Suvaus pitää kytkeä tutkimusstrategiaan. NIH on niin merkittävä rahoittaja, että se kykenee ohjaamaan tutkimusstrategiaa. Suomessa Luodon mukaan ei ole kyse samalla tavalla pelkästään rahasta, vaan siitä, millaisia tutkimuksia käynnistetään ja miten niiden sukupuolivaikutukset arvioidaan.
© TerveSuomi.fi 2008About us