Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

circumstances at work

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

10 hits

pages

  • 1

Maijan uudet näyttöpäätelasit

Sopivien silmälasien hankinta tietotyöhön voi useinkin olla pulmallista.Seuraavassa näet, miten ikänäköinen Maija päätyi silmälasiratkaisuunsa.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työ ja ihminen

Työ ja ihminen on monitieteinen vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Kirja ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikakauskirjan rinnalla ilmestyvät myös Tutkimusraportteja ja Research Reports -sarjat.

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työterveiset

Työterveiset on Työterveyslaitoksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työolot raskauden aikana

Eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymisterveyteen.Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä oleva vaaratekijää voida poistaa, raskaana oleva nainen, jonka työhön tai työolosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin. Jos hänelle ei voida järjestää muuta työtä, voidaan harkita erityisäitiysvapaata.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Tietokortit

Tiivistä tietoa keskeisistä työterveys- ja työsuojeluaiheista.

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Jätealan työtehtävät ja niihin liittyvät terveysvaarat

Jätealalla työskentelee arviolta noin 5000 työntekijää, jotka ovat päivittäin jätteen kanssa tekemisissä. Näille sivuille on kerätty tietoa erilaisista jätealan työtehtävistä ja niihin liittyvistä terveysvaaroista palvellakseen sekä työsuojeluhenkilöstöä työpaikoilla että työterveyshenkilöstöä heidän tehdessään lainsäädännön edellyttämiä työpaikkaselvityksiä ja riskinarviointia.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työelämän stressi

Työstressi määritellään useimmiten ristiriitana työn vaatimusten ja yksilön edellytysten välillä. Stressiä voivat aiheuttaa työn liian vähäiset tai liian suuret haasteet. Useimmiten paras ilmaisija stressille on ihmisen oma arvio tilanteesta. Tämän lisäksi stressiä voidaan mitata fysiologisilla tai biokemiallisilla mittareilla.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä työelämästä.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Miten työstressin fysiologisia vaikutuksia voidaan arvioida?

Työstressin fysiologisten vaikutusten arviointi on käytännössä työkuorman ja sen aiheuttaman kuormittuneisuuden arviointia. Haitallista työkuormitusta voivat aiheuttaa työn vaatimusten ja niistä selviytymisen välinen ristiriita, liian yksitoikkoinen työ, rasittava fyysinen kuormitus, huonot tai poikkeavat työolot tai hankalat työajat. Fysiologisessa mittaamisessa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota työnteon aikaisten mittausten ohella palautumisen ja elpymisen seurantaan. Joidenkin tutkijoiden mukaan palautumisen monitorointi olisi paras tapa arvioida työstressin aiheuttamia terveyshaittoja.

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Perimä selittää tasapainokykyä

Perimä selittää kolmanneksen iäkkäiden naisten tasapainon vaihtelusta. Jyväskylän yliopiston tutkijan Satu Pajalan tutkimuksen mukaan tasapainoon vaikuttavat kuitenkin perimää enemmän sellaiset tekijät kuin elin- ja työolot tai sairaudet (42%).

UKK-instituutti / Jyväskylän yliopisto
12.5.2004 → (asiantuntijat), (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (perushoitajat ja lähihoitajat), (terveydenhoitajat), (vanhustenneuvolat)
magazine article
10 hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us