Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

exhaustion

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

14 hits

pages

Työuupumus ("burn out")

Työuupumukseen kuuluu jatkuva uupumuksen tunne, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon huonontuminen. Vaikka työuupumus ei ole sairaus, siihen liittyy paljon mielenterveydellisiä ja muita lääketieteellisiä ongelmia. Suomessa ainakin 2 % työikäisistä kärsii vakavasta työuupumuksesta ja jopa neljäsosa lievästä.

Duodecim Lääkärikirja
19.12.2006 → (kansalaiset)
information page

Pitkäaikainen väsymysoireyhtymä

Pitkäaikaisella tai kroonisella väsymysoireyhtymällä tarkoitetaan kuukausia ja usein vuosia kestävää väsymystilaa ja väsymysalttiutta, joihin samalla liittyy yksi tai useampia ruumiillisia oireita, kuten lihaskipu, huimaus, päänsärky, unettomuus ja ärtyneisyys. Jatkuvia väsymystiloja, joihin liittyy ruumiillisia oireita, on aikaisemmin kutsuttu neurasteniaksi. Pitkäaikainen kipuoireyhtymä eli kipuhäiriö

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Fibromyalgia

Fibromyalgiassa esiintyy kipuja eri puolilla kehoa, väsymystä ja muita oireita. Väestöstä noin 2 sadasta sairastaa sitä, mutta vain osalla oireet ovat niin voimakkaat, että tarvitaan lääkärin apua. Fibromyalgiapotilailla on todettu alentunut kipukynnys. Heillä samanlainen ärsyke aiheuttaa voimakkaamman kivun tunteen kuin muilla. Sairauden syytä ei tunneta. Se ei ilmeisesti ole itsenäinen sairaus, vaan oireet voivat kehittyä monella eri mekanismilla.

Duodecim Lääkärikirja
19.1.2007 → (kansalaiset)
information page

Elämäntilanteeseen liittyvät reaktiiviset häiriöt

Elämäntilanteisiin liittyvillä reaktiivisilla häiriöillä tai sopeutumishäiriöillä tarkoitetaan psyykkisiä tiloja, joissa ajankohtaisten elämäntapahtumien katsotaan olevan keskeinen syy oireiden syntyyn. Oireet eivät kuitenkaan ole luonteeltaan vakava-asteisia. Oireet lievittyvät yleensä suhteellisen nopeasti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun psyykkisesti rasittava elämäntilanne on korjaantunut.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä henkisestä hyvinvoinnista ja työuupumuksesta.

Työterveyslaitos
18.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työperäiset sairaudet

Työperäiset sairaudet käsittävät ammattitaudit ja sairaudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä tekijöillä on osuutta. Työhön liittyvät sairaudet käsittävät kaikki ne työhön osallistuvassa väestössä esiintyvät sairaudet, joiden syntyyn, kulkuun tai ennusteeseen työllä on merkittävä vaikutus.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Syvästä työuupumuksesta toipuminen

Tila, jossa työntekijä on uupumusasteisesti väsynyt, kyynistynyt työhönsä ja näkee itsensä ammatillisesti pätemättömäksi, voidaan nimetä työuupumukseksi. Työuupumus on työntekijälle elämän kriisi.Työuupumuksesta toipuminen on vaiheittaista. Toipumisen lähtökohtana on pysähtyminen ja oman tilanteen näkeminen kieltämisen tai sivuuttamisen sijaan. Usein tarvitaan sairauslomaa ja lääkitystä elpymisen käynnistämiseksi ja työasioista irrottautumiseksi.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työstressi ja perhe

Mikäli työ rasittaa liikaa, myös lasten kasvatustehtävän edessä koetaan riittämättömyyttä ja voimattomuutta. Silloin lapsen tarpeita ja mielipiteitä ei jakseta kuunnella eikä lapsen tekemisistä ja harrastuksista olla kiinnostuneita.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Ylikuormituksen ja työuupumuksen merkkejä

Jatkuvan stressin taustalta löytyy yleensä vakavia ongelmia työjärjestelyissä, joihin työyhteisössä ei ole löydetty toimivia ratkaisuja. Pitkään jatkuvana työstressi voi johtaa työuupumukseen, jolle on ominaista kokonaisvaltainen, pitkäaikainen väsymys, kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Apua työuupumukseen

Työuupumuksesta toipuminen edellyttää sekä voimia elvyttävää hoitoa että muutosta työjärjestelyissä ja omissa asenteissa, ja edelleen tilanteen seurantaa.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page
14 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us