Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

child care allowance

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

12 hits

pages

Diabeetikon hoitovälineet

Kansanterveyslain perusteella diabeetikot saavat tarvitsemansa hoitovälineet kotikuntansa terveyskeskuksesta. Hoitovälineiden saamiseksi tarvitaan yleensä diabeetikkoa hoitavan lääkärin suositus. Myös sairaalapoliklinikoiden ja yksityislääkäreiden hoidossa olevat saavat hoitovälineensä terveyskeskuksesta.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Lukijalle

Sosiaaliturvaan ja eri etuuksiin liittyvät kysymykset voivat tuntua mutkikkailta ja niitä koskeva tieto on hajallaan. Erityistä diabeetikoille suunnattua sosiaaliturvaa ei ole. Tähän oppaaseen on koottu yleisestä sosiaaliturvasta sellaiset kokonaisuudet, joista voi olla hyötyä diabetekseen sairastuneelle eri tilanteissa ja elämänvaiheissa.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Hoitovälineet

Diabeteksen omaseurannassa tarvittavien hoitovälineiden jakelu perustuu kansanterveyslakiin. Välinejakelun laillisuuspohjaan on saatu selkeä tulkinta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksien avulla.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata jokaisen kansalaisen perustoimeentulo.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Apuvälineet

Arjen toiminnoissa tarvittavien apuvälineiden hankinnasta vastaa kunnan terveydenhuolto tai sosiaalitoimi. Apuvälineitä voi tarvita silloin, kun sairaus tai vamma vaikeuttaa jokapäiväistä elämästä ja toiminnoista selviämistä.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Diabeetikon sosiaaliturva ulkomailla

Diabeteksen hoitoon kuuluvat lääkkeet ja hoitovälineet kannattaa ottaa kotimaasta mukaan tilapäisesti ulkomaille lähdettäessä. Voi olla, että oleskelumaassa ei ole saatavilla samoja lääkkeitä ja välineitä, joita diabeetikko Suomessa käyttää.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisen on mahdollisuus saada kunnalta vammaispalvelulain perusteella tukea jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen silloin, kun hän ei saa sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Työkyvyttömyys ja toimeentulo

Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden pitkittyessä yli Kansaneläkelaitoksen (Kelan) sairauspäivärahaoikeuden työkyvyttömyysajan toimeentuloturvan muotoja ovat sisällöltään ja myöntämisperusteiltaan erilaiset työkyvyttömyyseläkkeet. Niitä ovat kuntoutustuki, osakuntoutustuki, täysi työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke ja yksilöllinen varhaiseläke.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Tukea pitkäaikaissairauden kustannuksiin

Kansaneläkelaitos (Kela) voi myöntää vammaistukea työikäiselle vammaiselle, joka ei saa kansaneläkelain tai ansioeläkelain mukaista kuntoutusrahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä. Tuen tarkoituksena on edistää jokapäiväisessä elämässä selviytymistä ja korvata sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa haittaa, avun tarvetta tai kustannuksia. Vammaistuki on kolmiportainen.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page

Diabeetikkolapsen sosiaaliturva

Lapsen sairastuessa diabetekseen vanhempia saattaa askarruttaa, miten lapsi selviytyy kodin ulkopuolella, esimerkiksi päivähoidossa tai koulussa. Päivähoidon tai koulun aloittaminen onnistuu yleensä hyvän yhteistyön avulla. Yhteistyötä tarvitaan päivähoidon, koulun, vanhempien ja diabeteksen hoidosta vastaavan terveydenhoitoyksikön välillä.

Diabetesliitto
14.6.2006 → (kansalaiset)
information page
12 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us