Powered by:
ONKI Ontology Service

In English

HINNASTO l HAKUOHJEET
TILAUSOHJE JA PALAUTE
Kokotekstihaku:
Asiasanat:
Käyttöpaikka:
Materiaalit:
Käyttöaika:
Nimi:
Museo:
Näytä tulokset: tekstinä
pienkuvina

Kantapuu.fi:n ontologiaperustainen hakudemonstraatio

Demonstraatiossa saattaa esiintyä ongelmia käytettäessä Internet Explorer -selainta, joten Firefox-selaimen käyttö on suositeltavaa.

Yleistä

Tämä on Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) toteuttama demonstraatio ontologiaperustaisen hakutoiminnallisuuden lisäämisestä Kantapuu.fi-järjestelmään. Demonstraatio osoittaa kuinka ontologioita voidaan käyttää hyväksi olemassa olevassa tiedonhakujärjestelmässä pienillä käyttöliittymätason muutoksilla. Demonstraatiossa käytetään tutkimusryhmän kehittämää ja ylläpitämää Kansallisen ontologiapalvelu ONKIn tiedonhakukomponenttia.

ONKI-hakukomponentti on liitetty hakukenttiin Asiasanat, Käyttöpaikka ja Materiaalit. Nämä kentät käyttävät kantapuu.fi:n tiettyyn tietokenttään kohdistettua hakua. Muut kentät toimivat kuten kantapuu.fi-sivustolla. Myös kenttiä, joihin on liitetty ONKI-hakukomponentti, voidaan käyttää kuten kantapuu.fi-sivustolla, joten järjestelmän nykyistä toiminnallisuutta ei ole rajoitettu.

ONKI-hakukomponentin avulla hakukenttiin voidaan hakea ontologisia käsitteitä käytettäväksi hakusanoina varsinaisessa hakutehtävässä, joka suoritetaan kantapuu.fi-järjestelmään. ONKI-ontologiapalvelimelta noudetut käsitteet laajennetaan ontologian perusteella haun saannin kasvattamiseksi. Esimerkiksi tehtäessä haku asiasanalla "työvälineet", hakusanoina käytetään sanan "työvälineet" lisäksi esimerkiksi sanaa "kirves", koska kirves on ontologisen tiedon perusteella työkalu.

ONKI-hakukomponenttia käytettässä käyttäjän ei tarvitse tuntea aineiston kuvailussa käytettyjä asiasanastoja, koska automaattisesti täydentyvä haku palauttaa käyttäjän syöttämään merkkijonoon sopivia ontologian käsitteitä. ONKI-hakukomponentti mahdollistaa myös kieltenvälisen haun.

Hakukentissä käytetään seuraavia ontologioita ja laajennusperusteita:

  • Asiasanat - KOKO-ontologia (YSO-, MAO- ja AFO-käsitteet), laajennus alakäsitteisiin
  • Käyttöpaikka - Suomen ajallinen paikkaontologia SAPO, laajennus historiallisesti päällekkäisiin alueisiin
  • Materiaalit - KOKO-ontologian materiaalit-haara (YSO-, MAO- ja AFO-käsitteet), laajennus alakäsitteisiin

Käyttöohje

Kirjoittaessasi hakusanaa ONKI-hakukomponentilla varustettuun hakukenttään käynnistetään automaattisesti täydentyvä haku ONKI-palvelimelle. Järjestelmä ehdottaa kirjoittamaasi merkkijonoon täsmääviä käsitteitä (=hakusanoja). Löytäessäsi sopivan käsitteen voit valita sen hakusanaksi joko valitsemalla sen hiirellä tai nuolinäppäimiä ja enter-näppäintä käyttäen. Valitsemasi käsitteen lisäksi hakuun lisätään OR-operaatiolla käsitteen ontologisen laajennuksen perusteella löydetyt käsitteet, jolloin käsitteen tai jonkin sitä laajentavan käsitteen on esiinnyttävä hakutuloksessa. Voit valita useita käsitteitä, jolloin käsitteiden välille tehdään AND-operaatio, eli kaikkien valitsemiesi käsitteiden on esiinnyttävä hakutuloksessa.

Käsitteen ontologian perusteella tehtyä laajennusta voidaan tarkastella viemällä hiiren kursori valitun käsitteen päälle. Esille tulevassa tekstikuvauksessa mainitaan laajennuksen peruste sekä luetellaan käsitteet, jotka laajentavat valittua käsitettä.

Voit hakea käsitteitä muullakin kuin suomen kielellä (KOKO-ontologia: ruotsi, englanti). Varsinainen haku kantapuu.fi-järjestelmään tehdään valitsemiesi käsitteiden suomenkielisillä vastineilla, koska järjestelmän aineisto on kuvattu suomenkielisillä asiasanoilla.

Käsitehaussa käytettävä kieli valitaan hakukentän oikealla puolella olevalla alasvetovalikolla, joka sisältää kulloisessakin ontologiassa valittavissa olevat kielet.

Käsitteitä voidaan hakea myös ONKI-ontologiaselaimen avulla ("Avaa ONKI-selain" -painike), jolloin esimerkiksi käsitteiden välisiä suhteita voidaan käyttää hyväksi sopivan käsitteen löytämisessä. Käsite valitaan ONKI-selaimesta painamalla "Nouda käsite" -painiketta.

Voit käyttää hakukenttiä myös ilman ONKI-hakukomponentin tarjoamia palveluita syöttämällä hakukenttiin tavallisia kantapuu.fi-järjestelmän hakulausekkeita. Jätä tällöin mahdollinen ONKI-hakukompononentin automaattisesti täydentyvä hakutuloslistaus huomioimatta.

Haku kantapuu.fi-järjestelmään käynnistetään painamalla "Hae"-painiketta. Selaimeen avautuu kantapuu.fi-sivusto sisältäen haun palauttamat hakutulokset. Tehdäksesi uuden haun käyttäen ONKI-hakukomponenttia sinun on palattava selaimen back-painiketta käyttäen tälle demo-sivulle (http://www.yso.fi/lusto/).

Koska kantapuu.fi-järjestelmän hakukäyttöliittymässä näytetään vain kolme kenttää kohdistettuja hakuja varten, vain kolme tämän demosivun kohdistetun haun kenttää voidaan näyttää kantapuu.fi-hakutulossivulla. Vaikka kenttiä Käyttöaika ja Nimi ei näytetä kantapuu.fi-hakutulossivulla, niitä käytetään haussa.

Esimerkkihakuja

Tähän on koottu esimerkinomaisesti muutama hakutehtävä. Vertaile hakutuloksia käyttäessäsi kantapuu.fi-järjestelmää sekä ilman ONKI-hakukomponenttia että sen kanssa.

Haku 1)
Asiasanat: työkalut
Käyttöpaikka: Kontiolahti
Materiaalit: puu

Tuloksena saat mm. Joensuussa (Joensuulla ja Kontiolahdella on ollut historiallisesti päällekkäisiä alueita) käytettyjä kirveitä (kirves on työkalu), joiden valmistukseen on käytetty puuta.

Haku 2)
Asiasanat: tooth care (engl.)

Tuloksena saat hampaidenhoitoon liittyviä esineitä, hammasharjan ja hammasharjakotelon.

Lisää tietoa

Kansallinen ontologiapalvelu ONKI
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä
ONKI-ontologiapalvelun tutkimussivu
KOKO-ontologian tutkimussivu
SAPO-ontologian tutkimussivuKantapuu.fi:n alkuperäinen ohje


Kokotekstihaku:

Kokotekstihakua käyttämällä saadaan tavallisesti laaja hakutulos. Hakusanan pitää olla vähintään kolmikirjaiminen. Hakutulosta voi rajata seuraavien operaattoreiden avulla:
+ sanan pitää esiintyä, esim. +tukki
- sana ei saa esiintyä, esim. -saha
* katkaisumerkki sanan lopussa, esim. tukki* = tukki, tukkilainen, tukkisakset
() määrittävät vaihtoehdot, esim.
+kirves +(saha puukko)=
(kirves ja saha) tai
(kirves ja puukko)
" " määrittävät esinenumeron. Haku kohdistuu vain tähän esineeseen, esim. "E04012:15"

Voit myös kohdistaa haun tiettyihin kenttiin (asiasanat, käyttöaika, käyttöpaikka, materiaalit, nimi). Kohdistetussa haussa ei käytetä hakuoperaattoreita. Voit käyttää hakutermin katkaistua sanamuotoa ilman katkaisumerkkiä. Tietokannassa on käytetty yleistä suomalaista asiasanastoa, jonka verkkoversiosta voit halutessasi etsiä sopivia asiasanoja asiasanahakuun.