Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Itsemurhakuolleisuus on huipussaan keväisin

  • Partonen, Timo
Julkaistu 10.1.2004

Itsemurhakuolleisuus on huipussaan keväisin

 

Itsemurhakuolleisuus on huipussaan keväisin

Timo Partonen, Jari Haukka, Jouko Lönnqvist
KTL, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Itsemurhien määrä muuttuu väestötasolla eri syistä johtuen jatkuvasti. Vuosina 19792001 Suomessa tehtiin 26 305 itsemurhaa. Itsemurhakuolleisuus nousi vuoteen 1990 asti, minkä jälkeen se vuoteen 2001 mennessä väheni miehillä 25 ja naisilla 19 prosenttia. Itsemurhakuolleisuus vaihteli myös tätä lyhyemmissä ajanjaksoissa selvästi. Itsemurhien ehkäisyn kannalta on tärkeää seurata itsemurhakuolleisuuden kehitystä ja sen sisäisiä muutoksia.

Itsemurha ei ole muuttumaton tai väistämätön ilmiö, vaan itsemurhien määrässä tapahtuu riski- ja suojaavista tekijöistä johtuvia trendimuutoksia. Suomessa itsemurhakuolleisuutta on voitu seurata melko luotettavasti koko itsenäisyyden ajan. Määrä on toistuvasti huipussaan keväisin ja kesäisin, arkipäivinä viikon alussa sekä keskipäivän molemmin puolin.

Aikasidonnaisuus

Itsemurhien aikasidonnaisuus poikkeaa huomattavasti esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin liittyvien kuolemien ajankohdasta. Viime vuosien aikana itsemurhien vuodenaikaisvaihtelu näyttäisi selvästi pienentyneen, muun muassa Englannissa ja Walesissa. Syytä tähän muutokseen ei ole kyetty nimeämään, mutta jopa matkapuhelimien määrän kasvua on näissä arvioissa pidetty sosiaalisesti suotuisana ja itsemurhilta suojaavana tekijänä.

Kuolinsyytiedot Suomessa vuosina 19792001 tehdystä 26 305 itsemurhasta ja itsemurhakuolleisuuden (100 000 asukasta kohti) määrittämiseen tarvittava väestön ikä- ja sukupuolirakenne saatiin Tilastokeskuksesta. Itsemurhakuolleisuus mallitettiin Poisson-regressiolla, jossa selittäviksi tekijöiksi otettiin kategorisina muuttujina ikä, ikäluokka, syntymäkohortti ja tapahtumavuosi. Itsemurhien vuodenaikaisvaihtelu mallitettiin painotetulla regressiolla. Kaikki mallit ja niiden analyysit tehtiin erikseen miehille ja naisille.

Kuukausittainen huippu toukokuussa

Itsemurhakuolleisuus vaihtelee pitkällä aikavälillä huomattavasti. Lisäksi se vaihtelee huomattavasti ja hyvin säännöllisesti vuoden aikana. Sekä miehillä että naisilla vuodenaikaisvaihtelu itsemurhissa korostui sitä enemmän, mitä pienempi itsemurhien vuosittainen määrä oli. Miehet tekivät itsemurhia useimmiten keväisin. Kuukausittainen huippu oli toukokuussa, jolloin miesten itsemurhakuolleisuus oli 14 prosenttia suurempi kuin keskimäärin (kuva). Naisten itsemurhat taas kertyivät miesten itsemurhia tasaisemmin useammalle kuukaudelle. Naiset tekivät itsemurhia useimmiten syksyisin. Kuukausittainen huippu oli lokakuussa, jolloin naisten itsemurhakuolleisuus oli 15 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Tulokset eivät anna tukea havainnolle, jonka mukaan itsemurhien vuodenaikaisvaihtelu olisi vaimentumassa tai jopa täysin häviämässä. Itsemurhien vuodenaikaisvaihtelu saattaa luonnostaan olla vaimeaa lähellä päiväntasaajaa, jossa vuorokauden valoisan ajan pituus muuttuu vain vähän. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemman havainnon, jonka mukaan itsemurhakuolleisuus vaihtelee Suomessa edelleen selvästi vuodenajan mukaan. Ne myös osoittavat itsemurhien vuodenaikaisvaihtelun pätevän koko Suomen alueella.

Biologisia taustatekijöitä

Itsemurhien vuodenaikaisvaihtelu on selvästi havaittavissa ja näyttää jopa korostuvan sitä enemmän, mitä vähemmän niitä vuosittain tehdään. Tämä viittaa siihen, että itsemurhan ajoittumiseen vaikuttaa hyvin todennäköisesti jokin biologinen taustatekijä. Kun itsemurhia tehdään suhteellisen paljon, myös sen syytekijöitä on runsaasti; kun itsemurhia tehdään suhteellisen vähän, vuodenaikojen merkitys ja niihin liittyvien biologisten taustatekijöiden vaikutus tulee selvemmin esille. Keväisen itsemurhakuolleisuushuipun tarkemmat syyt pysyvät kuitenkin edelleen arvoituksena.

Erääksi syyksi on arveltu auringonpaisteen voimistumista kevään aikana. Aivoissa serotoniinin käyttö hermosolujen kemialliseen viestinsiirtoon on laiskinta talven aikana, mutta vilkastuu nopeasti auringonpaisteen voimistuessa keväällä. Erään serotoniinin vastaanottimen (5-HT2A-reseptorin) toiminnassa ilmenevät muutokset voivat aiheuttaa aistiharhoja ja mielialan muutoksia, jotka epäedullisissa olosuhteissa saattavat lisätä itsemurhan riskiä. Nämä muutokset aivoissa saattavat herkimmin ilmentyä stressaavissa elämäntilanteissa, mutta myös keväisen auringonpaisteen voimasta.

Vaikka näyttö itsemurhan taustalla vaikuttavista biologisista muutoksista alkaakin jo olla vakuuttavaa, itsemurhaan johtaneen käyttäytymisen muutokset voivat yhtä hyvin kertoa paitsi biologisten tekijöiden suorasta vaikutuksesta, myös näitä vahvempien sosiaalisten tekijöiden merkityksestä.
 

Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava.
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us