Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Maailman tupakka ja terveys konferenssi 2003, the World Tobacco Or Health Conference 2003

  • Patja, Kristiina
Julkaistu 11.2.2004

Maailman tupakka ja terveys konferenssi 2003, the World Tobacco Or Health Conference 2003

Kahdestoista World Conference on Tobacco OR Health (WCTOH 2003) järjestettiin Suomessa elokuun alussa. Konferenssi on laajin kansainvälinen tupakkaa käsittelevä kongressi. Osallistujia oli noin 2 200 yli 120 maasta. Järjestäjinä olivat Kansanterveyslaitos, Suomen Syöpäsäätiö ja Terveyden edistämisen keskus. Konferenssin presidenttinä toimi lääkintöneuvos Liisa Elovainio ja kansainvälisen ohjausryhmän puheenjohtajana professori Pekka Puska.

Kansainvälinen tupakan kauppaa, markkinointia ja valmistusta rajoittava kansainvälinen sopimus Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) solmittiin toukokuussa 2003 Genevessä ja sen on allekirjoittanut jo 46 maata. Sopimus tulee voimaan, kun tarvittavat 40 maata ratifioivat sopimuksen. Sopimusta juhlittiin Helsingissä, joskin jatkotoimet herättivät runsaasti keskustelua. WHO:n tuore pääjohtaja Jong-Wook Lee korosti sopimuksen ainutlaatuisuutta: terveys on mennyt vapaan kaupan edelle. Avajaispuheessaan EU:n komissaari David Byrne korosti myös Euroopan roolia globaalin tupakkapolitiikan vastuullisena kehittäjänä.

Konferenssin pääteemoja olivat tupakan aiheuttamat terveyshaitat, tupakkaepidemian tila, yhteiskunnalliset kysymykset, maatalous sekä erityisesti kehitysmaiden näkökulma. Tupakkateollisuuden nuoriin suuntaaman nykyaikaisen markkinoinnin ja tupakoinnin ehkäisemisen välinen kysymys pysyy edelleen mielenkiintoisena, mutta tulevaisuudesta toivotaan FCTC:n parantavan taloudellisesti heikommassa asemassa olevien maiden mahdollisuuksia rajoittaa ylikansallisten tupakkatehtaiden markkinointia kehitysmaiden kasvavilla markkinoilla.

Uutta tupakkariippuvuudesta

Tupakkariippuvuutta käsiteltiin runsaasti, sillä siitä on saatu viime vuosina yhä täsmällisempää tietoa. Riippuvuuden geneettinen ja sosiaalinen luonne ovat tärkeitä, kuten myös uudet tupakkariippuvuutta estävät rokotteet ja toisaalta nikotiinin vaikutuksien laaja kirjo keskushermostossa. NIDAn tuore pääjohtaja Nora Volkow korosti juuri eri riippuvuuksien yhteyttä toisiinsa.

Vierotustyö tupakasta on kaikkialla yhtä vaikeaa. Resurssien rajallisuus ja riippuvuuden vaikeus voivat joskus estää tupakoinnista puhumisen terveydenhuollossa. Kaikkialla terveydenhuoltoa patistellaan tekemään enemmän tupakasta vierotuksen hyväksi, vaikka uusia keinoja on tullut vain vähän. Toisaalta kansalliset hoitosuositukset ja hyvän hoidon laatukriteerit ovat useissa maissa johtaneet hoidon tehostumiseen ja Iso-Britanniassa on nähtävissä vaikutuksia myös tupakointiluvuissa.

Vetoomus hallituksille

Helsingin kokous laati vetoomuksen hallituksille puitesopimuksen ratifioimiseksi vuoden 2005 tammikuuhun mennessä, sen määräysten toimeenpanemiseksi ja kansalaisyhteiskunnan liittämiseksi prosessiin, sekä vetoaa hallituksiin riittävän rahoituksen varmistamiseksi sopimuksen toimeenpanoa ja seurantaa varten. Tupakoinnin ottaminen mukaan YK:n kehitysohjelmiin osana köyhyyden poistoa nähtiin myös keskeiseksi.

Kristiina Patja WCTOH 2003 tieteellinen sihteeristö KTL, Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto

© TerveSuomi.fi 2008About us