Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(anvisning eller handbok)

Verenvuototautia sairastavien rokottaminen

  • Nohynek, Hanna
Julkaistu 6.7.2005

Verenvuototautia sairastavien rokottaminen

Verenvuototautia sairastavien rokottaminen

Henkilöillä, jotka sairastavat verenvuototautia (esim. hemofiliaa), on suurentunut riski saada pistoskohdan kudoksensisäinen verenvuoto rokotuksen jälkeen. Lihaksensisäisiä i.m. pistoksia tulee välttää etenkin pienillä lapsilla. Lihakseen pistäminen vaatisi edeltävää hyytymistekijän antoa ja varhaislapsuudessa annetun korvaushoidon on äskettäin todettu lisäävän hyytymistekijävasta-aineen kehittymisen mahdollisuutta. Yleisperiaate kuitenkin on, että rokotusohjelman mukaiset rokotukset tulee antaa verenvuototaudista huolimatta. Kaikki rokotukset verenvuototautia sairastavalle annetaan ihonalaisesti (s.c.), vaikka tämä poikkeaisi valmistajan ohjeesta. Paikallisia reaktioita voi olla odotettavissa useammin ihonalaisen pistoksen jälkeen.

Verenvuototautia sairastavat kuuluvat Kansanterveyslaitoksen määrittämiin hepatiittirokotteiden kohderyhmiin, ja heille rokotteet ovat siten maksuttomia (ks. taulukko 24).

© TerveSuomi.fi 2008About us