Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

follow-up study

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Lihasvoiman yhteys metabolisen oireyhtymän (MBO) ilmaantuvuuteen miehillä

Viime vuosina on tullut runsaasti tietoa lihasvoimaharjoittelun terveysvaikutuksista mm. sepelvaltimosairauden, diabeteksen, kohonneen verenpaineen, liikapainon ja lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa. Toistaiseksi on epäselvää, ovatko nämä vaikutukset kestävyysliikuntaharjoittelusta riippumattomia tai sen kanssa summautuvia.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (lääkärit), (terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news

Uutta tietoa naisten syöpien ehkäisystä

Liikunnan, lihavuuden ja rintasyöpänriski yhteyttä on tutkittu viime vuosina kohtalaisen vilkkaasti. Lihavuuden ja vähäisen fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (keski-ikäiset), (naiset), (th-henkilöstö)
news

Vaivaako huono toimintakyky ikääntyviä päijäthämäläisiä?

Ikihyvä Päijät-HämeIkääntyminen ja sen aiheuttamat haasteet sosiaali- ja terveyshuollolle ovat tämän hetken suuria kysymyksiä. Ikihyvä Päijät-Häme (www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva) on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ikääntyvän väestön terveyden ja omatoimisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen selviytymisen paranataminen.

UKK-instituutti / Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
12.5.2004 → (terveyskeskukset), (th-henkilöstö), (vanhustenneuvolat)
magazine article

Tamperelaisten liikunta, kunto ja terveys

Hanke on osa kansainvälistä tutkimusta suomalaisen ja saksalaisen kaupunkiväestän liikunnasta ja terveydestä. Seurantatutkimus on jatkoa vuosina 1992 ja 1995 tehdyille tutkimuksille, joiden tuloksena kehitettiin UKK-instituutissa tieteellisesti pätevä testistö keski-ikäisen väestön terveyskunnon arviointiin.

UKK-instituutti
23.3.2004 → (th-henkilöstö)
research activity

Terveys 2000: Väestön fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys

Valtakunnallinen Kansanterveyslaitoksen johdolla toteutettava Terveys 2000 –tutkimus kohdistui koko maan 30-vuotta täyttäneeseen väestöön, josta tutkimukseen valittiin noin 8000 hengen otos. UKK-jatkotutkimuksiin kutsuttiin ne Terveys 2000 –tutkimuksen tervesytarkastuksiin osallistuneet henkilöt, joilla ei ollut vakavia liikkumiskyvyn rajoituksia.

UKK-instituutti
23.3.2004 → (asiantuntijat), (th-henkilöstö)
research activity
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us