Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

(forskning)

[RESULTS_OTHER_LANGUAGES][FINNISH] [SWEDISH] [ENGLISH]

[SEARCH_RESULTS]

462 [SEARCH_HITS]

[RESULT_PAGES]

Miten suomalaiset liikkuvat?

Linkkejä liikunnasta ja liikkumisesta kertovaan tutkimustietoon.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
(informationssida)

Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö

Euroopan komissiota avustavan eurooppalaisten mikrobiologien ryhmän (EMAG) tärkeimpänä työkohteena on menetelmien ekvivalenttisuuden toteamiseksi eri jäsenmaissa tehtyjen vertailututkimusten arviointi.

Kansanterveyslaitos
13.7.2005 → (kansalaiset)
(informationssida)

KTL seuraa elintapoja

Kansanterveyslaitos on seurannut työikäisten suomalaisten terveyttä ja elintapoja vuodesta 1978 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -seurantatutkimuksella. Tavoitteena on terveyskäyttäytymisen muutoksien...

Kansanterveyslaitos
25.9.2006 → (kansalaiset)
(informationssida)

Valtion tutkimuslaitokset

Valtion tutkimuslaitokset ovat mukana tupakoimattomuuden edistämiseen liittyvässä tutkimuksen teossa sekä osallistuvat hankkeisiin ja ohjelmiin.

Terveyden edistämisen keskus
26.2.2007 → (kansalaiset)
(informationssida)

Legionellojen torjunta Suomessa

Tutkimuksia legionellojen torjunnasta Suomessa.

Kansanterveyslaitos
9.11.2005 → (kansalaiset)
(informationssida)

Lasten ja nuorten ravitsemus

Diabetes, allergiat ja ylipaino ovat lisääntyneet viime vuosina lapsiväestössä ja tuoneet uusia haasteita lasten ravitsemukseen. Kansantauteihin johtavat haitalliset elämäntavat alkavat muokkautua jo varhaislapsuudessa.

Kansanterveyslaitos
21.12.2004 → (kansalaiset)
(informationssida)

Perinnölliset sairaudet/ Suomalaisten terveys

Kolmekymmentä vuotta sitten esiteltiin käsite suomalainen tautiperintö, jolla tarkoitetaan niitä yhden geenin perinnöllisiä sairauksia, joita Suomessa on poikkeuksellisen paljon. Monien tautien kohdalla Suomessa on...

Kansanterveyslaitos
11.5.2004 → (kansalaiset)
(informationssida)

Rokotuskattavuus

Rokotuskattavuus kertoo, kuinka suuri osuus väestöstä on saanut kyseisen rokotteen. Koska rokottaminen aiheuttaa laumaimmuniteettia, rokotuskattavuus kuvaa myös rokottamattomien ja rokotuksesta esim. oman sairauden vuoksi heikosti...

Kansanterveyslaitos / Nina Strömberg
12.6.2006 → (kansalaiset)
(informationssida)

Mikrobiologiset muuttujat valvontatutkimuksissa

Mikrobiologiset määritykset ovat talousveden laadun valvonnassa tärkeimpiä ja tiheimmin tehtäviä määrityksiä. Jatkuvaa valvontaa tarvitaan, sillä mikrobien esiintyvyys on yleensä lyhytkestoista ja...

Kansanterveyslaitos
20.9.2006 → (kansalaiset)
(informationssida)

Tutkimustausta

UKK-kävelytesti on kehitetty tieteellisen tutkimussarjan pohjalta. Eri osatutkimuksissa tunnistettiin ensin ne tekijät ja ominaisuudet, jotka liittyivät kävelysuoritukseen ja henkilöön ja joilla oli yhteys aerobiseen kuntoon.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
(test)
462 [SEARCH_HITS]

[RESULT_PAGES]

© [PUBLISHER_INFO][ABOUT_US]