Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

action research

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Kävely ja ulkona liikkuminen vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukena

Hankkeen päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyvien, kotona asuvien iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, elämänlaatua ja autonomiaa tukemalla heidän mahdollisuuksiaan kävellä ulkona. Kävely on perustellusti tehokas fyysisen aktiivisuuden muoto, jolla voidaan edistää liikuntakyvyn säilymistä ja vähentää avuntarvetta iäkkäänä.

UKK-instituutti / Kuntokallio-Säätiö, Ikäinstituutti
1.1.2004 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
magazine article

Hoito- ja toimintasuositukset terveyskeskuksissa

Terveydenhuollon valtakunnallisissa kehittämissuosituksissa yhtenä toimintalinjana on terveyspalvelujen laadun kehittäminen hoito- ja toimintasuositusten avulla. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät riittävästi tunne valtakunnallisia suosituksia ja että perusterveydenhuollon toimintayksiköissä ei ole vakiintuneita menettelytapoja niiden käyttöön ottamiseksi ja soveltamiseksi.

UKK-instituutti
15.2.2005 → (asiantuntijat)
research activity
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us