Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

experiences

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Oppilaiden sosiaalisiin kokemuksiin vaikuttavat tekijät alkeisopetuksen ja perusopetuksen liikuntatunneilla

Erot lasten kasvussa ja kehityksessä sekä motorisissa taidoissa ja valmiuksissa vaihtelevat suuresti liikuntaryhmissä, joihin on integroituna erityistarpeita omaavia lapsia. Positiivisten sosiaalisten taitojen oppimista ja myönteisiä sosiaalisia kokemuksia ei voida pitää liikuntakasvatuksessa itsestään selvyytenä.

UKK-instituutti / Jyväskylän yliopisto
1.1.2006 → (liikunnanopettajat), (liikuntaleikkikoulut), (peruskoulun ala-aste), (peruskoulun yläaste), (päiväkodit)
news

Alkoholi lapsen silmin

Arviolta 100 000 lasta elää perheessä, jossa vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa lapselle eriasteisia haittoja. Lapselle vanhemman näkeminen humaltuneena voi olla ahdistava kokemus silloinkin, kun se on satunnaista...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Ulkoilukokemukset

Tutkimus oli osa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallista inventointia (LVVI-tutkimusta), jossa selvitettiin suomalaisten ulkoilua ja muuta luonnossa virkistäytymistä. LVVI-tutkimus toteutettiin vuosina 1998-2000 useiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyönä, jota koordinoi Metsäntutkimuslaitos.

UKK-instituutti
24.3.2004 → (asiantuntijat), (liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat), (th-henkilöstö), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
research activity
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us