Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Yksityishenkilön tilaama isyystutkimus

Julkaistu 30.11.2007

Isyystutkimuslaboratorio: Yksityishenkilön tilaama isyystutkimus

Myös yksityishenkilö voi pyytää isyystutkimusta. Jos lapsi on alle 15-vuotias, tutkimuksen tekeminen edellyttää lapsen huoltajien suostumusta. Mikäli lapsella on kaksi huoltajaa, tarvitaan molempien suostumus tutkimuksen tekemiseen.

Suostumukseksi katsotaan huoltajan antama näyte isyystutkimusta varten tai huoltajan esiintyminen lapsen henkilöllisyyden todistajana lapsen näytettä annettaessa. Huoltajan suostumukseksi hyväksytään myös erillinen, vapaamuotoinen kirje, josta kuitenkin tulee ilmetä tutkittavien osapuolten tiedot, mitä varten lupa on annettu ja luvan antajan nimikirjoitus sekä nimenselvennös. Isyystutkimusta varten näyte voidaan ottaa minkä ikäisestä lapsesta tahansa.

Äidin näyte ei ole isyystutkimuksessa välttämätön. Äidin näytteen puuttuminen laskee hieman isyyden selvittämisen varmuutta. Mikäli äidistä ei näytettä toimiteta, tulee siitä ilmoittaa ”lisätietoja” kohdassa.

Tutkimuksen valmistuminen kestää yleensä noin kaksi viikkoa siitä kun kaikkien tutkimukseen osallistuvien näytteet ovat saapuneet. Lausunto postitetaan tutkimuksen pyytäjälle postiennakkolähetyksenä.

Isyystutkimuksen verollinen hinta Kansanterveyslaitoksella on 252,28 €/henkilö; miehen, äidin ja lapsen verinäytteiden tutkiminen maksaa siten yhteensä 756,85 €.

Tutkimuksen tilaaminen

Isyystutkimuksen haluava yksityishenkilö huolehtii itse lomakkeen tilaamisesta Edita Publishing Oy:ltä. Jokaiselle näytteenantajalle tilataan oma lomake. Lomakkeen nimi on ' Määräys/tilaus/pyyntö oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta'.

Edita Publishing Oy:n puhelinnumero on 020 450 05, telefaxi 020 450 2347. Lomakkeen voi myös tilata osoitteesta www.edita.fi/netmarket. Käyttäkää lomakkeen tuotenumeroa kohdassa "Haku".

Lomakkeen tuotenumero on 60329212
S = suomenkielinen,
R = ruotsinkielinen.

Kansanterveyslaitoksella teetettävään tutkimukseen voi tilata näytelähetyspussin (Isyystutkimus) numerosta 020 450 011 tai sähköpostilla prima.asiakaspalvelu@edita.fi. Näytelähetyspussi toimitetaan veloituksetta. Näytteenlähetyspussin tuotenumero on 70100010S

Mallikuva tutkimuslomakkeesta (PDF-tiedosto)

Lomakkeen täyttö

Jokaisesta näyttenantajasta täytetään oma lomake, johon merkitään jokaisen asianosaisen henkilötiedot, tutkimuksen pyytäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja allekirjoitus. Allekirjoituksellaan tutkimuksen pyytäjä sitoutuu maksamaan tutkimuksen. Yhtä isyysasiaa kohden tulee olla vain yksi tutkimuksen pyytäjä.

Lisätietoja-kohdassa ilmoitetaan, mikäli tapaus eroaa jotenkin tyypillisestä isä-äiti-lapsi-tutkimuksesta. Esimerkiksi "Äiti ei anna näytettä".

Huolellisesti täytetty lomake mahdollistaa sen, että kukin verinäytteenantaja voi antaa näytteensä erikseen itselleen sopivana aikana ja sopivassa paikassa.

Lomakkeessa on valittava, halutaanko tutkimus tehtäväksi Kansanterveyslaitoksella vai Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitoksella. Kaikki saman isyystapauksen näytteet on lähetettävä samaan tutkimuspaikkaan.

Näytteenotto

Isyystutkimusnäytteen on oikeutettu ottamaan laillistettu tai luvan saanut lääkäri tai hänen valvonnassaan muu terveydenhuollon ammattilainen (Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 13§). Terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta varataan aika lääkäriltä verinäytteenottoa varten. Kaikki terveyskeskukset eivät ota vastaan yksityisesti isyystutkimuksen tilaavia asiakkaita, mikä on syytä tarkistaa aikaa varattaessa.

Uusintanäyte

Jos tutkimusta ei voida tehdä lähetetystä näytteestä tai jos tutkimustuloksen varmentaminen tai täydentäminen ennen lausunnon antamista on tarpeen, otetaan uusi näyte (Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 14 §). Kansanterveyslaitos lähettää tutkimuksen pyytäjälle uusintanäytteitä koskevan pyynnön. Uusintanäytettä varten täytetään uusi lomake. Kansanterveyslaitos ei peri lisämaksua uusintanäytteen tutkimisesta. Uusintanäytteen pyytämisen syynä on lähes aina ensimmäisistä näytteistä saadun tuloksen varmistaminen

Esimerkki DNA-tutkimuksen tuloksesta (PDF-tiedosto)

© TerveSuomi.fi 2008About us