Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

EU-tutkimus DRUID

Julkaistu 19.5.2008

DRUID

EU-tutkimus DRUID

DRiving Under Influence of Drugs, alcohol and medicines, 15.10.2006–14.10.2010.

Kansanterveyslaitoksessa tehdään seuraavat DRUID-projektin osatutkimukset:

  • Tievarsitestaus – huumausaineiden esiintyvyys tieliikenteessä
  • Sairaalatutkimus – päihteiden aiheuttamat liikenneonnettomuusriskit kuljettajille
  • Poliisien toimintatavat – huumepikatestereiden ja päihdekäytön ulkoisten tunnusmerkkien arviointi
  • Erilaiset näytteet – syljen, kokoveren, plasman, virtsan ja kapilaariveren päihdelöydösten vertailu
  • Osallistuminen viitearvojen ja ohjeiden laatimiseen

Tutkijat eivät luovuta analyysien tuloksia laboratorion ulkopuolisille tahoille.

Tievarsitestauksessa Kansanterveyslaitoksen huumetutkimusyksikkö ja Liikkuva poliisi selvittävät päihdekuljettajien määrää liikenteessä. Projektiin osallistuu myös Tiehallinto. Viime syksynä alkanut näytteiden keräys jatkuu vielä vuoden 2008 loppupuolelle.

Tutkimuksessa selvitetään päihteiden vaikutusta ajokykyyn, aineiden yleisyyttä liikennevirrassa ja tieliikenneonnettomuuksissa.

Kansanterveyslaitoksen tutkijat keräävät kuljettajilta sylkinäytteen erillisillä syljenkeräimillä. Huumetutkimusyksikkö tutkii näytteistä varsinaiset huumausaineet ja liikenteelle haitalliset lääkeaineet. Poliisi myös puhalluttaa kaikki autoilijat.

Vastaavaa tutkimusta tehdään Suomen lisäksi 12 maassa: Belgia, Norja, Puola, Tshekki, Espanja, Portugali, Tanska, Ruotsi, Hollanti, Liettua, Unkari ja Itävalta. Suomen tavoitteena on kerätä autoilijoilta 4000 näytettä.

tienvarsitestaus.png

Sairaalatutkimuksessa arvioidaan lääkkeiden, huumeiden ja alkoholin aiheuttamia liikenneonnettomuusriskejä kuljettajille. Tutkimus suoritetaan 8 maassa (Belgia, Suomi, Tanska, Ruotsi, Hollanti, Unkari, Liettua, Italia) tapaus-verrokkitutkimuksena.

Tutkimuksen tapaukset ovat liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita sairaalaan toimitettuja kuljettajia. Yhteensä tavoitteena Suomessa on saada 500 tapausta. Tapauksia kerätään korkeintaan puolitoista vuotta. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneilta potilailta otetaan verinäyte ja mikäli mahdollista myös sylkinäyte. Kontrollinäytteet saadaan normaalista liikennevirrasta.

Poliisien toimintatavat -osatutkimuksessa arvioidaan pikatesterien luotettavuutta sekä mahdollisuutta tunnistaa huumeiden käyttöä ulkoisten tunnusmerkistöjen perusteella, kun poliisi havainnoi kuljettajan käyttäytymistä tien päällä ja lääkäri tehdessään kliinistä tutkimusta. Lisäksi arvioidaan testauksen kannattavuutta onnettomuuksien ehkäisyn ja taloudellisuuden kannalta.

Erilaiset näytteet -tutkimusosiossa selvitetään huumeiden pitoisuuksia eri näytelajeissa (veri, plasma, sylki) ja sitä, voidaanko esimerkiksi verinäyte korvata tulevaisuudessa sylkinäytteellä.

Tutkimusprojektin tarkoitus on tuottaa tietoa ja osaamista laajasti koko Euroopalle. Tutkimustulokset voidaan käyttää uusien ohjeiden ja lainsäädännön perustana.

DRUID-projektin kotisivut
Päihteet ja liikenne, artikkeli Kansanterveyslehdessä 9/2006
Liikkuva poliisi
Liikennevakuutuskeskus/tilastot
Liikenneturva
Tiehallinto


© TerveSuomi.fi 2008About us