Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Vesiyhteistyötä yli Euroopan

  • Korhonen, Leena
Julkaistu 10.1.2004

Vesiyhteistyötä yli Euroopan

 

Vesiyhteistyötä yli Euroopan

Leena Korhonen
KTL, Ympäristöterveyden osasto

KTL:n ympäristöterveyden osasto osallistuu kahteen uuteen merkittävään vesialan eurooppalaiseen yhteistyöprojektiin. Kumpaakin hanketta rahoittaa EU:n viidennen puiteohjelman neljäs teema "Energia, ympäristö ja kestävä kehitys". Molemmat projektit alkoivat 1.10. 2002, ja niiden suunniteltu kesto on kolme vuotta.

Web-based European Knowledge Network on Water (WEKNOW) -projektin koordinaattorina toimii hollantilainen vesitutkimuslaitos KIWA Water Research. Ydinryhmän muut jäsenmaat ovat Englanti, Ranska, Saksa, Slovakia, Suomi ja Tsekinmaa. Projektin tavoitteena on luoda eurooppalaisten tutkijoiden, päättäjien tai vesilaitosten käyttöön vesitutkijoita ja -tutkimuksia esittelevä talousvesien tietoverkosto, jonka piiriin kuuluvat EU-maat, EU-jäsenyyttä hakevat maat ja EU:n liitännäismaat. Verkosto edistää eurooppalaisten tutkijoiden, tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä vesilaitosten välistä tiedonvaihtoa talousveden kemiallisesta ja mikrobiologisesta laadusta sekä veden laadun valvontajärjestelmistä. Projekti julkaisee tiedotuslehteä ja ylläpitää internet-sivustoa www.weknow-waternetwork.com. Se järjestää myös koulutuskursseja sekä talousvesiasiantuntijoiden tutkiva työpaja -kokouksia (Expert working groups) teemoina veden kemia, vesimikrobiologia sekä veden laadun valvontajärjestelmät. Projektin puitteissa järjestetään myös kaksi kansainvälistä konferenssia, ensimmäinen Kuopiossa 1314. lokakuuta 2003.

Surveillance and control of microbiological stability in drinking water distribution networks (SAFER) -projektissa tutkitaan biofilmin muodostusta vesijohtoverkostossa sekä siihen vaikuttavia veden laatutekijöitä. Projektin koordinattorina toimii ranskalainen NAN.C.I.E International Water Centre-tutkimuslaitos, muut partnerit ovat Englanti, Latvia, Portugal, Saksa ja Suomi. Tavoitteena on tutkia biofilmien muodostumiseen vaikuttavia veden laatutekijöitä ja vesijohtomateriaaleja, kehittää menetelmiä patogeenien (bakteerit ja alkueläimet) havaitsemiseen biofilmeissä sekä desinfektiotehon nopeaan monitorointiin. Projektissa pyritään talousveden mikrobiologisen stabiliteetin ja laatuvaihtelujen kontrollointiin koko matkan ajan vesilaitokselta veden kuluttajalle. Projektin ensimmäisiä tehtäviä on koota ja toimittaa käsikirja tutkimuksessa käytetyistä perusmenetelmistä. Meneillään on myös vertailu biofilmien tutkimuksessa käytettävistä erilaisista keräimistä (biofilmireaktorit). Lisää projektista osoitteessa www.safer-eu.com.
 

Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us