Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma käynnissä

  • Juuti, Soile
Julkaistu 10.1.2004

Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma käynnissä

 

Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma käynnissä

Soile Juuti, ohjelmakoordinaattori 
Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma
(017) 201163, soile.juuti@ktl.fi.

Tämän vuoden alussa alkanut Suomen Akatemian Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma (MICMAN) tuottaa uutta tietoa mikrobien ja ihmisen vuorovaikutuksesta. Tarkoitus on hyödyntää sitä niin terveyden ylläpidossa kuin sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ohjelmassa rahoitetaan 15 hanketta yhteensä 5,4 miljoonalla eurolla ja se toteutetaan suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä.

Mikrobit ja Ihminen -tutkimusohjelma MICMAN on kolmevuotinen ohjelma, jota Suomen Akatemia rahoittaa yhteensä 4,1 miljoonalla eurolla vuosina 2003-2005. Lisäksi Ruotsin Strateginen Rahasto osallistuu viiden hankkeen rahoittamiseen yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla.

Rahoitus 26 ryhmälle

Rahoitus myönnettiin 26 tutkimusryhmälle, jotka työskentelevät 15 hankkeessa. Vajaa puolet niistä on konsortioita eli usean tutkimusryhmän yhteenliittymiä. Rahoituksen saaneista ryhmistä valtaosa sijoittuu Helsingin (7 ryhmää) ja Turun (5) yliopistoihin sekä Kansanterveyslaitokselle (5). Lisäksi mukana on ryhmiä seitsemästä muusta yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Laajan tutkimusyhteistyön kautta ohjelmassa työskentelee kaikkiaan 49 tutkimusryhmää. 

Kansainvälisellä yhteisrahoituksella edistetään tutkijankoulutusta ja yhteistyötä sekä nostetaan tutkimuksen näkyvyyttä. Yhteistyön odotetaan myös edistävän kilpailukykyisten tutkimusympäristöjen muodostumista. 

Tätä tutkitaan

Hankkeet voidaan jaotella kahteen teemakokonaisuuteen: Ihmisen normaalia mikrobistoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastelevissa hankkeissa tutkitaan muun muassa eri patogeenien ja probioottien vaikutuksia suoliston normaaliin mikrobistoon ja niiden merkitystä terveydelle. Pitkäaikainen seurantatutkimus antaa tärkeää tietoa normaalimikrobiston pysyvyydestä ja antibioottien käytön ja probioottien vaikutuksista pitkällä aikajaksolla. Mikrobien merkitystä ihmisen immuunipuolustukselle tarkastellaan kahdessa hankkeessa. Tutkimuksen kohteena ovat myös isännän ja patogeenin välisten vuorovaikutusten mekanismit.

Mikrobien ja ihmisen vuorovaikutuksia eri sairauksissa ja niiden ehkäisyssä tarkastelevissa hankkeissa tutkitaan muun muassa A-ryhmän streptokokin aiheuttamaa ruusu-tulehdusta ja perinnöllisyyden merkitystä taudin riskitekijänä, Chlamydia pneumoniae-bakteeria ja siihen liittyvää ateroskleroosia sekä borreliabakteerin aiheuttamia infektioita ja niiden mekanismeja. Lisäksi tutkitaan reaktiivista artiriittia aiheuttavia riskitekijöitä, geenien ja ympäristötekijöiden merkityksiä atooppisten tautien kehittymisessä sekä muun muassa sairaalainfektioita aiheuttavan Stafylococcus aureuksen infektiivistä prosessia.
Uusia metodeja
Näiden kahden teemakokonaisuuden lisäksi ohjelmassa on mukana hanke, jossa kehitetään bioinformatiikan menetelmiä sekä hanke, jossa tarkastellaan ympäristöperäisen sinileväaltistumisen terveysvaikutuksia. 

Uusien molekyylibiologisten menetelmien kehittyminen on mullistanut mikrobiologisen tutkimuksen ja antanut aivan uusia mahdollisuuksia tutkimusten tekemiseen. Näitä uusia menetelmiä sovelletaan laajasti ohjelman hankkeissa.

Ohjelma järjestää vuosittain tieteellisen ohjelmaseminaarin sekä valittuihin teemoihin liittyviä muita tilaisuuksia. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelman kotisivut osoitteessa www.aka.fi/micman palvelevat erityisesti ohjelman tutkijoita sekä muita ohjelman hankkeista ja tapahtumista kiinnostuneita.
 

Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava.
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us