Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Tartuntatautitilanne Suomessa - raportoidut mikrobilöydökset 5-6/2003

Julkaistu 25.2.2004

Tartuntatautitilanne Suomessa - raportoidut mikrobilöydökset

 

Tartuntatautitilanne Suomessa - raportoidut mikrobilöydökset

Miia Valkonen, infektiolääkäri
KTL, infektioepidemiologian osasto
(09) 47448557, miia.valkonen@ktl.fi

Viimeisimmän kuukauden mikrobilöydökset täydentyvät myöhemmin niiden mikrobien osalta, joiden diagnoosi perustuu pääosin vasta-aineiden osoittamiseen pariseeruminäytteestä. 

Hengitystiepatogeenit

RSV-tapausten määrä on edelleen lisääntynyt loppukevättä kohti. Huhtikuussa tapauksia raportoitiin 38 prosenttia enemmän kuin maaliskuussa. Merkittävää epidemiaa odotellaan ensi vuodenvaihteeksi.

Suolistopatogeenit

Koko Suomessa on esiintynyt alkuvuodesta melko runsaasti norovirus- (ent. kalikivirus) infektioita. Tartuntautirekisteriin on kirjattu 304 tapausta toukokuun puoleenväliin mennessä. Vastaavana aikana tapauksia todettiin viime ja toissa vuonna 238 ja 135. Lisäksi on epäilty muutamia elintarvikkeiden välityksellä levinneitä kliiniseltä kuvaltaan norovirusepidemiota muistuttavia purkauksia. Niitä selvitetään. Yksi pienehkö vesivälitteinen norovirusepidemiakin on todettu. Kansanterveyslaitos on saanut valmiiksi norovirusinfektioille uudet toimintaohjeet, jotka ovat saatavana osoitteesta www.ktl.fi/julkaisut/suositukset.html tai sähköpostitse. Lisätietoja antaa eläinlääkäri Katri Jalava, puh. (09) 4744 8942, katri.jalava@ktl.fi. 

Kotkassa on toukokuun alussa todettu Y. pseudotuberculosiksen aiheuttama epidemia, jota epäillään elintarvikevälitteiseksi. Viljelyvarmistettuja tapauksia on 15. Kliinisiä vatsatautitapauksia on kymmeniä, lisäksi kyhmyruusua on todettu runsaasti. Sairastuneet ovat olleet lapsia päiväkodeista sekä koulujen ala-ja yläasteilta. Kaikki sairastuneet ovat syöneet saman keskuskeittiön valmistamaa ruokaa. Epidemiologiset tutkimukset on käynnistetty, mutta tartunnan välittäjä ei vielä ole tiedossa. Pyydämme sairaanhoitopiirien kliinisen mikrobiologian laboratorioita ilmoittamaan viipymättä puhelimitse Kansanterveyslaitokseen (09) 4744 8557 tai 4744 8942 toukokuun ensimmäisen päivän jälkeen todetuista uusista Yersinia pseudotuberculosis -infektioista ja lähettämään bakteerikannat sero- ja genotyypitystä varten KTL:n suolistobakteriologian laboratorioon. Lisätietoja antavat eläinlääkäri Katri.Jalava@ktl.fi ja infektiolääkäri Miia.Valkonen@ktl.fi

Hepatiittipatogeenit

Oulussa on todettu hepatiitti A -epidemia enimmäkseen huumeiden käyttäjien keskuudessa. 20.5. sairastuneita oli 14, joista kymmenen Oulusta. OYKS on informoinut muiden kuin oululaisten kotikuntia. Epidemian selvitys ja rajoitustoimet ovat käynnissä. Lähikontakti ovat saaneet gammaglobuliini- ja Havrix- tai Twinrix-rokotteen. Riskiryhmien rokotukset on aloitettu ja niitä on tarkoitus jatkaa päihdehuollon laitoksissa, terveysasemilla sekä neulanvaihtopisteessä, joita ohjeistetaan parhaillaan. 

Tämän vuoden alussa hepatiitti A -tapauksia on Suomessa ollut kaikkiaan viimevuotista vähemmän. Viime vuoden lukuihin vaikuttaa pääkaupunkiseudun epidemia huumeidenkäyttäjien keskuudessa. Tänä vuonna eniten tapauksia on raportoitu Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta, jossa todettiin lähinnä lasten epidemia (keski-ikä 14v.) tammikuussa. 

Listeria

Suomessa on tänä vuonna todettu yhteensä 12 Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttamaa vakavaa yleisinfektiota (listerioosi). Seitsemällä potilaalla on todettu saman listeriatyypin aiheuttama tartunta. Tämä listeriatyyppi on löytynyt myös tyhjiöpakatuista savustetuista ja graavatuista kalatuotteista. Sairastuneita on ollut Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa. Suurin osa heistä on yli 60-vuotiaita ja osalla on ollut perustaudin vuoksi heikentynyt vastustuskyky. Yksikään sairastuneista ei ole ollut raskaana. Kahden listerioosiin sairastuneen henkilön tiedetään kuolleen. Listeriariskiä voidaan vähentää säilyttämällä tyhjiöpakattuja kalatuotteita korkeintaan +3 C-asteessa. Viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä tai pidempään yli +3 C-asteessa säilytettyjä tuotteita ei pidä käyttää. Suomessa esiintyy vuosittain 2050 listerioositapausta. Viime vuonna niitä oli 20.

Uutisia maailmalta

Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS

WHO:lle on 27.5. mennessä ilmoitettu 8 221 todennäköistä sars-tapausta, joista 735 on menehtynyt. Hongkongilaisessa potilasaineistossa tehdyn tutkimuksen perusteella (n=1425) sars-tartuntaan liittyvä kuolleisuus on alle 60-vuotiailla 6,8 prosenttia ja yli 60-vuotiailla 55 prosenttia.

Sars-epidemian tulevaisuus riippuu siitä miten se saadaan hallintaan Kiinassa ja Hongkongissa. Erityinen huoli on kohdistunut sarsin leviämiseen Kiinan sisämaan köyhille alueille, joista osassa on muun muassa suuri HIV:n esiintyvyys. Myös Taiwanin sars-luvut ovat kasvaneet nopeasti. WHO:n avustuksella Taiwanissa on panostettu tartunnantorjuntatoimiin sairaaloissa ja tehostettu kontaktijäljitystä. Tilanteen toivotaan rauhoittuvan lähiviikkojen aikana. Hongkongissa tilanne on parempi. Viimeisen viikon aikana uusia tapauksia on raportoitu alle viisi vuorokaudessa. Kaikki uudet tapaukset ovat olleet sars-potilaiden lähikontakteja. Yhteensä sarsia sairastavia on tällä hetkellä Hongkongissa alle 60, eikä tartuntoja ole enää karannut maasta. Em. syistä WHO poisti Hongkongin matkustusrajoituslistoiltaan 26.5. Matkustusrajoituslistalta poistettiin myös Guangdong, jonka tilanne muistuttaa Hongkongia.

Torontossa useita viikkoja rauhallisena pysynyt tilanne muuttui 26.5. kun kanadalaiset raportoivat kahdesta uudesta sairaaloihin keskittyneestä sars-tapausten ryppäästä. Indeksitapaus oli leikkauksen jälkeisenä keuhkokuumeena hoidettu vanhus, jota ei osattu epäillä sars-potilaaksi. Hänen tartunnanlähdettään selvitellään kiivaasti. WHO liitti Toronton 27.5. jälleen epidemia-alueisiin, matkustusrajoituksia ei toistaiseksi määrätty. Suomi noudattaa matkustusrajoituksissa WHO:n linjaa. 

Lennot turvallisia

Lentomatkailua voi pitää sarsin suhteen jo varsin turvallisena. WHO oli 12.5. mennessä analysoinut 35 lentoa, joilla oli mukana keuhkokuumeinen sars-tapaus. Tartuntoja tapahtui neljällä lennolla. Maaliskuun 23. päivän jälkeen ei ole kuvattu yhtään lentomatkalla saatua tartuntaa.

Hongkongissa ei viimeaikoina ole todettu yhtään terveydenhuoltohenkilökunnan tartuntaa. Taiwanista, Singaporesta ja Kanadasta raportoidut terveydenhuoltohenkilökunnan tapaukset ovat liittyneet suojaamattomiin sars-kontakteihin. Yleensä kyseessä on ollut tilanne, jossa potilasta ei ole tunnistettu sarsia sairastavaksi poikkeavan kliinisen kuvan tai riittämättömän epidemiologisen tiedon tai kontaktijäljityksen epäonnistumisen vuoksi. Taudin tunnistaminen on ollut vaikeaa muun muassa kuumereaktiota sekoittavien tekijöiden, kuten korkean iän ja muiden sairauksien vuoksi. 

WHO on jakanut epidemia-alueet ryhmiin sen mukaan paljonko kyseisellä alueella on viime aikoina kuvattu sars-tartuntoja. USA:n CDC muutti tähän samaan jakoon perustuen tapausmäärittelyään tavalla, joka rajaa yksittäisen tapauksen epidemiologista määrittelyä. A- ja B-kategorian 'epidemiamaissa' matkustaneilla epidemiologinen kriteeri täyttyy vain, jos henkilöllä on ollut lähikontakti epäiltyyn tai varmaan sars-tapaukseen (matka maahan tai alueelle ei siis sinänsä riitä). WHO:n kannanottoa odotellaan.

Riskinarvio Suomessa tapauskohtaisesti

Suomessa on hoidettu kahta WHO:n todennäköisen sars-tapauksen kriteerit täyttävää tapausta. Molemmat potilaat olivat palanneet matalan riskin epidemia-alueilta (A, B) Potilaiden lähikontaktit asetettiin karanteeniin. Toiselta potilaista saatiin yksi positiivinen sars-CoV-PCR, hänen pariseeruminsa on lähetetty Saksaan CoV-vasta-aineiden tutkimista varten. Potilaista toisen diagnoosi purettiin yhteistyössä WHO:n kanssa riskinarvioon perustuen. 

Sars-koronaviruslaboratoriodiagnostiikka ei vaikuta tapausmääritelmään yksittäisen potilaan kohdalla, vaan toimenpiteiden perustana on edelleen kliiniseen taudinkuvaan perustuva tapausmäärittely. Mikäli epäiltynä sars-tapauksena hoidetulla potilaalla todetaan positiivinen CoV-PCR-näyte ei tapausmääritelmä siis muutu todennäköiseksi, kuten esim WHO on ohjeistanut. Riskinarvio tehdään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa kontaktien jäljitykseen ja informointiin suhtaudutaan aggressiivisemmin. Sars-näytteistä tulee etukäteen informoida tutkivaa laboratoriota. Vaihtoehtoisen mikrobiologisen diagnoosin tutkimiseen on pyrittävä mahdollisimman nopeasti ja aggressiivisesti sillä sars-epäilyn poistuminen säästää rahaa, aikaa ja potilaalta eristyspäiviä. KTL:n internet-sivuilta löytyvää laboratoriotutkimusohjetta on myös tältä osin päivitetty. Vasta-ainetesti tullee Suomessa käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.

Sars-koronaviruksen alkuperästä on viimeaikoina esitetty mielenkiintoisia teorioita. Hongkongin yliopiston tutkijat eristivät sars-koronaviruksen kuudesta oireettomasta sivettikissasta, yhdestä mäyrästä ja yhdestä supikoirasta. Yhteensä 25 eläintä kahdeksasta eri lajista tutkittiin. Eläimet olivat myytävänä guangdongilaisella eläintorilla, josta ainakin sivettikissat yleensä päätyvät ruokapöytään. Löydös osoittaa eläinten altistuneen sars-koronavirukselle. Sars-koronaviruksen tarttumismahdollisuutta sivettikissasta ihmiseen tai toisinpäin selvitellään kiivaasti. Sivettikissojen lisäksi myös stratosfääriä on viime aikoina ehdotettu sarsin alkuperäksi (Is sars from stars?, Lancet Vol 361, no 9371, 24 May 2003).

Laivalta ilmoitus ennen satamaa

Kansanterveyslaitos on ohjeistanut laivaliikennettä ja majoituslaitoksia. Laivat ovat saaneet ohjeita sars-tartuntojen ehkäisemiseksi ja toteamiseksi sekä toimenpideohjeita mikäli laivassa todetaan sars-epäily-tapaus. Laivan kapteeni on velvollinen raportoimaan mahdollisesta sars-epäilystä ennen satamaan saapumista. Erityisesti satamakaupunkien sairaanhoitopiirien tiedoksi: laivan kapteeni ottaa puhelimitse yhteyttä satamakaupungin sairaalan päivystävään sisätautilääkäriin tai infektiopäivystäjään saadakseen jatko-ohjeita. 

KTL on kerännyt sairaanhoitopiireiltä eristysvalmiutta koskevia tietoja. Tiedot toimitetaan STM:lle, joka arvioi jatkotoimien tarpeellisuuden. 

Pyydämme piirejä ilmoittamaan sekä epäillyistä että todennäköisistä sars-tapauksista Kansanterveyslaitokselle. Ilmoitus tehdään heti sarsia epäiltäessä puhelimitse ottamalla yhteys Kansanterveyslaitoksen infektiolääkäriin puh. ( 09) 4744 8557. 

Kolera

Irakissa on toukokuun ensimmäisellä viikolla alkanut koleraepidemia. Maassa on tautia joka vuosi lämpimimpinä kuukausina toukokuusta lokakuuhun. Tämänhetkinen epidemia on jo nyt poikkeuksellinen laajuutensa vuoksi eikä tilannetta helpota maassa vallitseva turvattomuus ja puhtaan veden puute. WHO on lähettänyt paikalle asiantuntijoitaan. Epidemian selvitys ja rajoitustoimet ovat käynnissä.
 
Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava.
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us