Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Hometalot - Biofine

Julkaistu 20.12.2005

Biofine

BIOFINE - Pienhiukkasten biologisen fraktion mittaaminen ja karakterisointi

Tutkimusryhmä: Dos. Aino Nevalainen, FT Helena Rintala, FM Mika Toivola, Dos. Maija-Riitta Hirvonen, FT Anne Hyvärinen, FT Teija Meklin, FT Minna Keinänen, LT Tuula Husman, FT Sari Alm

Yhteistyötahot: Dos. Hanna Vehkamäki, LuK Eija Vartiainen, Helsingin Yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos; FM Lars Paulin, FM Miia Viikari, Helsingin Yliopisto, Biotekniikan Instituutti

Rahoittaja: TEKES

Yhdyshenkilöt: Aino Nevalainen, Helena Rintala

Pienhiukkasia syntyy mm. polttoprosesseissa ja liikenteessä, mutta osa hiukkasmassasta on biologista alkuperää. Bioaerosolien osuus ja koostumus vaihtelee vuodenajan mukaan, kesällä osuus lukumäärästä voi olla jopa 30%. Pienhiukkasten biologisen fraktion koostumus tunnetaan huonosti, mutta sen terveydellinen merkitys erityisesti sisäilmassa on huomattava.

BIOFINE-projektin tavoitteena on pienhiukkasten mikrobiologisen fraktion laadullinen ja määrällinen karakterisointi sekä biologisen aktiivisuuden mittaaminen moderneja molekyylibiologisia menetelmiä ja soluviljely-tekniikoita hyväksi käyttäen. Lisäksi samanaikaisten pienhiukkasmittausten avulla pyritään mallittamaan biologisten hiukkasten käyttäytymistä sisäilmassa suhteessa muihin hiukkasiin.

Tutkimus tehdään rakennuspareissa, joista toisessa on todettu kosteusvaurio ja toisessa ei. Yksi rakennuspari mitataan jokaisen vuodenaikana, neljä muuta kesällä ja talvella. Mittaukset suoritetaan vuorokauden ympäri kahden viikon ajan sisä- ja ulkoilmasta. Sisä- ja ulkoilmasta kerätään näytteitä suodattimille sekä sisältä rakennuksista laskeutunutta pölyä. Näytteistä määritetään mikrobiologisten hiukkasten laatu ja määrä viljelemällä ja PCR:n avulla sekä määrittämällä mikrobeille tyypillisiä soluseinärakenteita. Näytteiden biologinen aktiivisuus mitataan soluviljelmiä hyväksi käyttäen. Lisäksi mitataan pienhiukkasten lukumäärä ja kokojakauma, jolloin saadaan selville ulkoilman osuus sisäilman pienhiukkasista, kuinka hiukkasten määrä vaihtelee vuorokauden- ja vuodenajan mukaan ja tuottaako kosteusvaurion sisäilmaan näin mitattavissa olevia hiukkasia.

© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta