Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Hometalot - Siruprojekti

Julkaistu 20.12.2005

Siruprojekti

DNA-SIRU SISÄYMPÄRISTÖJEN HAITALLISTEN MIKROBIEN TOTEAMISEEN


Tutkimusryhmä: Dos. Aino Nevalainen, FT Helena Rintala, FM Päivi Kärkkäinen

Yhteistyötahot: Dos. Petri Auvinen, FM Lars Paulin, FM Miia Pitkäranta, FM Jarmo Ritari, Helsingin Yliopisto, Biotekniikan Instituutti        

Rahoittajat: TEKES, Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio, Lahti Kiinteistöpalvelut, Lahden tutkimuslaboratorio, Oligomer Oy

Aikataulu: 1.4.2005 -

Yhdyshenkilö: Helena Rintala    

Ihminen viettää suurimman osan elämästään sisätiloissa, Suomen kaltaisissa ilmasto-oloissa jopa yli 90 %. Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta sisäilman laatu on ratkaisevan tärkeää. Tärkein yksittäinen rakennuksen mikrobilajistoa muokkaava tekijä on kosteusvaurio. Kosteusvauriot ja homeongelmat ovat yleisiä rakennuskannassamme ja niiden korjauksiin käytetään tällä hetkellä satoja miljoonia euroja vuodessa. Korjausrakennustoiminnan kannalta keskeistä on vaurioiden toteaminen ja korjausten onnistumisen seuranta. Käytännön toimintaa vaikeuttaa vaurioiden arviointiin tarvittavien menetelmien puute. Nykyisin käytössä olevat menetelmät perustuvat elinkykyisten mikrobien viljelyyn ilma-, pöly- ja materiaalinäytteistä. Viljelemällä saadaan esiin vain n. 1 % ympäristön mikrobeista. Lisäksi viljelymenetelmät ovat hitaita ja työläitä, sekä runsaasti ammattitaitoa ja kokemusta vaativia. Merkittävää on kuitenkin se, että myös elinkyvyttömät ja kuolleet tai hajonneet mikrobit voivat sisältää allergeeneja, toksiineja ja muita haitallisia yhdisteitä, jotka heikentävät sisäilman laatua ja saattavat aiheuttaa oireita ihmisille.

Siruprojektin tavoitteena on kehittää diagnostiikkakäyttöön soveltuva DNA-mikrosiru sisäilmassa läsnä olevien haitallisten mikrobien tunnistukseen. Projektissa käytetään hyväksi geenipankeissa olemassa olevaa sekä BIOFINE -projektissa tuotettua uutta mikrobien lajitason DNA-sekvenssitietoa ja sen perusteella suunnitellaan spesifisiä koettimia sisäilmamikrobeille. Kehitteillä oleva DNA-siru perustuu kosteusvauriomikrobien lajispesifisten tunnistuskoettimien ligaatioon ja hybridisaatioon eli toisiinsa liittymiseen ja kiinnittymiseen sirulle. Menetelmän spesifisyys on erittäin hyvä ja kun se yhdistetään mikrosiruteknologiaan, saadaan kymmeniä, jopa satoja laji- tai ryhmäspesifisiä mikrobimäärityksiä tehtyä yhdellä sirulla samasta näytteestä. Näin pystytään tekemään rakennuksen mikrobilajiston tarkempi ja laajempi määritys huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin käytössä olevalla viljelymenetelmällä.

© TerveSuomi.fi 2008About us