Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Väitöskirja-artikkeli: Hometalossa mikrobit yllyttävät toisiaan pahantekoon

  • Huttunen, Kati
Julkaistu 27.2.2004

Hometalossa mikrobit yllyttävät toisiaan pahantekoon

Väitöskirja-artikkeli: Hometalossa mikrobit yllyttävät toisiaan pahantekoon

Hometaloaltistukseen liittyvien terveyshaittojen solumallitutkimus on keskittynyt selvittämään, mitkä mikrobit ovat tärkeimpiä haittojen aiheuttajia ja miten altistus johtaa oireiluun. Suuri osa hometaloissa asuvien ja työskentelevien vaivoista liittyy tavalla tai toisella tulehdukseen, joka näkyy esimerkiksi toistuvina flunssina ja hengitystieoireina.

Korjaustöiden tarpeellisuuden ja kiireellisyyden määrittely sekä onnistumisen seuraaminen edellyttää, että tiedetään mikä aiheuttaa oireet; mitä kohteesta pitää mitata esimerkiksi kuntokartoituksen yhteydessä. Terveyshaittojen mekanismin selvittäminen helpottaa myös syy-seuraussuhteiden todistamista, jolloin muutkin kuin allergisen herkistymisen aiheuttamat ammattitaudit voidaan diagnosoida oikein.

Solumallin avulla kosteusvauriotalosta eristettyjen mikrobien vaikutuksia voidaan vertailla altistamalla soluja mikrobeille laboratorio-oloissa. Tässä väitöskirjatutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olivat muutokset tulehdusvälittäjäaineiden tuotannossa sekä altistuksen vaikutus solujen elävyyteen. Solumallina käytettiin hiiren ja ihmisen makrofagi-, sekä ihmisen keuhkoepiteelisolulinjaa. Eri mikrobiryhmiä vertaillessa huomattiin, että bakteerit, erityisesti aktinomykeetti Streptomyces californicus, aiheuttavat voimakkaan tulehdusreaktion soluissa. Homeiden vaikutus on hillitympi. Tietyissä oloissa homeiden tuottamat aineenvaihduntatuotteet voivat kuitenkin olla myrkyllisiä soluille, mutta niiden vaikutuksista ei tiedetä vielä paljoa.

Hometalossa mikrobit kasvavat aina vuorovaikutuksessa. Ne kilpailevat ravinteista ja elintilasta toistensa kanssa. Yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä hometalotutkimuksessa on, miten esimerkiksi maatalousympäristöön verrattuna hometalon sisäilmassa suhteellisen pienet mikrobipitoisuudet voivat aiheuttaa oireita. Yksi mahdollinen selitys tälle on mikrobien yhteisvaikutus. Tutkimuksessa havaittiin, että kaksi tyypillisesti hometaloissa esiintyvää mikrobia, homesieni Stachybotrys chartarum ja bakteeri Streptomyces californicus voimistavat toistensa vaikutusta, jolloin jo pienet pitoisuudet aiheuttavat merkittävän suuren vasteen altistetuissa soluissa. Stachybotryksen tuottamien aineenvaihduntatuotteiden joukosta tunnistettiin ainakin yksi yhdiste, trikodermiini, joka vaikuttaa soluihin samalla tavoin.

Tämän väitöskirjan tutkimukset osoittivat että hometaloista löytyvien mikrobien biologista aktiivisuutta voidaan vertailla soluviljelmien avulla, ja että eri mikrobien aktiivisuudessa on merkittäviä eroja. Tulehdusvasteiden aiheuttamiskyvystä päätellen bakteerien osuutta hometalo-ongelman yhteydessä on aliarvioitu. Erityisesti yhteisaltistus tietyille mikrobeille tai niiden tuottamille yhdisteille on todennäköisesti merkittävä oireita pahentava tekijä, jolloin määrää tärkeämpi seikka hometaloaltistuksessa voi olla paikalla elävä lajisto ja niiden ympäristöolot.

Kati Huttunen KTL, Ympäristöterveyden osasto

© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta