Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

employees

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

26 hits

pages

Työntekijän hyvinvointi

Parhaimmillaan työ edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Työntekijän kohdalla hyvinvointi edellyttää vastuuta omasta elämästä, työurasta, työstä ja työkyvystä.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Inskolning av unga sommaranställda

Tietoa nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttämisestä

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Tiedä oikeutesi

Työntekijän oikeudet ovat yleisiä ja koskevat näin ollen myös nuoria työntekijöitä.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa yhdessä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kanssa keskeisesti työntekijän työkykyyn.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Turvallisesti työssä

Nuorille sattuu joka vuosi lähes 30 000 työtapaturmaa. Miehille niitä sattuu kolme kertaa useammin kuin naisille, mutta nuorten naisten tapaturmat lisääntyvät nopeimmin. Työtapaturma voi merkitä monelle nuorelle terveyden menetystä ja tulevaisuuden suunnitelmien pirstoutumista pakottamalla ammatin vaihtoon.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Syvästä työuupumuksesta toipuminen

Tila, jossa työntekijä on uupumusasteisesti väsynyt, kyynistynyt työhönsä ja näkee itsensä ammatillisesti pätemättömäksi, voidaan nimetä työuupumukseksi. Työuupumus on työntekijälle elämän kriisi.Työuupumuksesta toipuminen on vaiheittaista. Toipumisen lähtökohtana on pysähtyminen ja oman tilanteen näkeminen kieltämisen tai sivuuttamisen sijaan. Usein tarvitaan sairauslomaa ja lääkitystä elpymisen käynnistämiseksi ja työasioista irrottautumiseksi.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Eri-ikäisten yhteistyö

Tietopaketti eri-ikäisten yhteistyöstä työelämässä.

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Jätealan työtehtävät ja niihin liittyvät terveysvaarat

Jätealalla työskentelee arviolta noin 5000 työntekijää, jotka ovat päivittäin jätteen kanssa tekemisissä. Näille sivuille on kerätty tietoa erilaisista jätealan työtehtävistä ja niihin liittyvistä terveysvaaroista palvellakseen sekä työsuojeluhenkilöstöä työpaikoilla että työterveyshenkilöstöä heidän tehdessään lainsäädännön edellyttämiä työpaikkaselvityksiä ja riskinarviointia.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Ikääntyvien työkykyä on tuettava

Suomalaiselle terveys- ja eläkepolitiikalle on ollut tyypillistä yli 55-vuotiaiden työntekijöiden runsas eläkkeelle siirtyminen, ainakin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Eläkejärjestelmän alkuvuosina 1960-luvulla työkyvyttömyyseläkkeiden syinä olivat kolme suurta kansantautia eli sydän- ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Kolmen vuosikymmenen aikana sydän- ja verisuonitautien aiheuttama työkyvyttömyys on vähentynyt voimakkaasti. Suuriksi kansantaudeiksi ovat jääneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielialan häiriöt.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Ikääntyminen

Puhummeko kalenteri-iästä, biologisesta iästä vai psykologisesta iästä? Kaikki ihmiset ikääntyvät samalla kronologisella vauhdilla, mutta biologisesti ja psykologisesti me vanhenemme eri tavoin ja eri nopeudella.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page
26 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us