Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

equality

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Tasa-arvo ja tietotyö

Tietoyhteiskunnan kehitys asettaa haasteita tasa-arvon toteutumiselle. Eri ikäiset, miehet ja naiset, vammaiset, hyvä- ja huonokuntoiset, koulutetut ja vähemmän koulutetut voivat hyötyä tietotekniikan sovellutuksista eri tavoin, ja myös vaikuttaa sovellutusten kehitykseen.

Työterveyslaitos
19.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Esittely

TEROKA -hanke on tutkijoiden käynnistämä yhteistoimintakokeilu, jossa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja kehitetään menetelmiä terveyserojen kaventamiseksi eräillä keskeisillä terveyspolitiikan...

Kansanterveyslaitos
1.1.2000 → (asiantuntijat)
unknown

Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen Ruotsissa, Hollannissa ja Englannissa

Suomessa sosioekonomisten ryhmien väliset kuolleisuuserot ovat jyrkemmät kuin monissa muissa länsimaissa. Terveyserojen kaventaminen on osoittautunut kaikkialla vaikeaksi terveyspoliittiseksi tehtäväksi. Englannissa, Ruotsissa...

Kansanterveyslaitos
30.8.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Kansainvälistä kirjallisuutta

Kansainvälistä kirjallisuutta terveyseroista.

Kansanterveyslaitos
14.11.2005 → (asiantuntijat)
unknown

Terveyserojen kaventamisen kansallinen toimintaohjelma

Suomessa väestön terveys on monen mittapuun mukaan huomattavasti kohentunut viime vuosikymmeninä, mutta myönteinen kehitys on ollut keskimääräistä hitaampaa enintään perusasteen koulutuksen saaneiden...

Kansanterveyslaitos
28.12.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Toimintamuodot

Hankkeen aikana rakennetaan kumppanuussuhteita alueellisten ja valtakunnallisten terveysohjelmien kanssa sekä näiden välillä terveyserojen kaventamiseksi. Valtakunnallisista toimijoista on mukana Kansanterveyslaitos, Stakes...

Kansanterveyslaitos
12.11.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Lait ja linjaukset

Tapaturmien ehkäisy on laaja-alainen tehtävä, joka koskee koko väestöä. Tapaturmien ehkäisy on määritelty viranomaistoiminnaksi lainsäädännössä.

Kansanterveyslaitos
20.9.2005 → (asiantuntijat), (kansalaiset), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat)
unknown

Kirjallisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön dokumentteja ja kotimaisia julkaisuja terveyseroista.

Kansanterveyslaitos
24.11.2005 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
unknown

Tavoitteet

TEROKA -hankkeen tavoitteena on yleisen terveyseroja koskevan tietopohjan vahvistaminen sekä kuntien ja muiden toimijoiden tietämyksen lisääminen terveyserojen kaventamisen keinoista.

Kansanterveyslaitos
12.11.2004 → (asiantuntijat)
organizational info
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us