Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

ageing

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

33 hits

pages

Ikääntymisen vaikutus muistiin

Ikääntymisen toimintakykymuutoksia kuvaavissa kirjoituksissa ei useinkaan kerrota, minkä ikäisistä ihmisistä niissä on kyse. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lieviä eroja nuorten ja vanhempien ikäryhmien välisissä muistisuorituksissa todetaan noin 45-50 -vuoden iästä alkaen.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Ikääntyminen

Puhummeko kalenteri-iästä, biologisesta iästä vai psykologisesta iästä? Kaikki ihmiset ikääntyvät samalla kronologisella vauhdilla, mutta biologisesti ja psykologisesti me vanhenemme eri tavoin ja eri nopeudella.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Tuki- ja liikuntaelimistön kunnon osatekijät

Tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon vaikuttavat ennen kaikkea notkeus, lihasvoima ja lihaskestävyys. Niillä on yhteys lihas- ja tukikudosten rakenteisiin, toimintoihin ja sairauksiin.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
information page

Terveys

Iän myötä sairaudet ja erilaiset oireilut yleistyvät. Yksilölliset erot ovat suuret.On arvioitu, että 70-vuotiailla on keskimäärin kaksi pitkäaikaista sairautta.

Työterveyslaitos
11.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Iäkkäiden ravitsemus hyvällä mallilla

Suomi vanhenee vauhdilla: väestöennusteen mukaan vuonna 2030 suomalaisista joka neljäs on yli 65-vuotias. Vanhusten ravitsemukseen vaikuttavat ikääntymisprosessin lisäksi monet fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja...

Kansanterveyslaitos
10.3.2005 → (kansalaiset)
information page

Ikääntyminen on työelämän haaste seuraavan sukupolven ajan

Työvoiman kuten koko väestönkin ikääntyminen koskettavat kaikkia hyvinvoinnista vastuussa olevia eli yksilöä, yritystä ja yhteiskuntaa. Työntekijän haasteita ovat työkyvyn säilyttäminen ja jaksaminen, yritykset ponnistelevat tuottavuuden ja organisaatiomuutosten kanssa ja yhteiskunta kamppailee varhaisen eläkkeelle siirtymisen sekä huoltosuhteiden kustannusten vähentämiseksi. Ikääntymisestä tulee muodostumaan työelämän haaste seuraavan sukupolven ajaksi.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Mikä saa työntekijän miettimään eläkkeelle lähtöä?

Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleen vanhuuseläkeuudistuksen mukaan jokainen voi päättää, mikä ikä vuosien 63-68 välillä on itselle sopivin eläkeikä. Eläkkeelle voi siirtyä myös tätä vanhempana. Uudistus mahdollistaa myös varhaiseläkkeelle siirtymisen jo 62-vuotiaana. Kuten on toivottu, uudistus näyttää ainakin jonkin verran myöhentävän vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Liikunta ja iän tuomat muutokset

Liikunta ei estä vanhenemista, mutta se voi pienentää ikääntymiseen liittyvien muutosten astetta ja seurauksia. Liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (kansalaiset)
information page

Ikääntyvä ihminen oppijana

Työelämän kolme keskeistä kehityssuuntaa viime vuosikymmeninä ovat olleet tiedon määrän ja osaamisvaatimusten lisääntyminen sekä työväestön ikääntyminen. Tämä on nostanut esiin kysymyksen: miten paljon ja missä vaiheessa oppiminen heikkenee ikääntyessä?

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Yli miljoonalla suomalaisella on joku pitkäaikainen tuki- liikuntaelinsairaus. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä, ja niistä kärsivien potilaiden määrä kasvaa.

Kansanterveyslaitos
26.10.2006 → (kansalaiset)
information page
33 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us