Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Pneumokokki vuonna 2006

Julkaistu 22.5.2007

Pneumokokki Pen I/R

Invasiivinen pneumokokkitauti - pneumokokin mikrobilääkeherkkyys Suomessa vuonna 2006

Invasiivisen pneumokokkitaudin ilmaantuvuus on viime vuosina pysynyt ennallaan. Vuonna 2006 tapauksia ilmoitettiin 741 (14/100 000).

Vuonna 2006 tutkittiin Kansanterveyslaitoksen mikrobilääkelaboratoriossa 760 invasiivisista infektioista eristetyn pneumokokkikannan mikrobilääkeherkkyys. Vuoteen 2005 verrattuna penisilliinille herkkyydeltään heikentyneiden (MIC≥ 0,125 µg/ml) kantojen osuus on lähes kaksinkertaistunut (16 %). Kannoista neljä prosenttia oli resistenttejä (MIC ≥ 2 µg/ml) ja 12 prosenttia herkkyydeltään alentuneita kantoja (I, intermediate). Makrolideille resistenttien kantojen osuus on edelleen lisääntynyt; 23 prosenttia invasiivisista pneumokokkikannoista oli resistenttejä erytromysiinille. Moniresistenttien (PEN-ERY-TET) kantojen osuus vuonna 2006 oli viisi prosenttia. Resistenssi fluorokinoloneille tai keftriaksonille on edelleen harvinaista.

Taulukko: Veren ja aivoselkäydinnesteen pneumokokkilöydösten mikrobilääkeresistenssi vuosina 1998-2006

suomi/osastot/infe/penresistenssi2006.jpg

I - herkkyydeltään alentunut
R - resistentti
Moniresistenssi - kannat samanaikaisesti resistenttejä

Tartuntataudit Suomessa julkaisut
© TerveSuomi.fi 2008About us