Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Tasapainoharjoittelun vaikutukset palvelukodissa asuvilla iäkkäillä naisilla

  • Sihvonen, Sanna
Julkaistu 27.11.2006

Tasapainoharjoittelun vaikutukset palvelukodissa asuvilla iäkkäillä naisilla

Ikääntyvien kaatumistapaturmat

Tasapainoharjoittelun vaikutukset palvelukodissa asuvilla iäkkäillä naisilla

Tasapainoharjoittelututkimuksessa, johon osallistui palvelukodissa asuvia iäkkäitä naisia, tasapaino parani kuukauden mittaisella harjoitusohjelmalla. Kolme kertaa viikossa toteutettu näköpalautteeseen perustuva harjoitteluohjelma suunniteltiin yksilöllisesti. Naiset tekivät harjoitteita voimalevypohjaisella tasapainolaitteella, jossa he saivat visuaalista palautetta omasta suorituksestaan tietokoneen näyttöpäätteeltä (kuva 1). Harjoitusryhmä paransi suoriutumistaan tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna dynaamisessa painonsiirtotestissä suoritusajan suhteen. Tässä testissä tutkittavan piti siirtää omaa voimavaikutuksien keskipistettään näyttöpäätteellä näkyvää rataa pitkin. Myös toiminnallisesta tasapainotestistä suoriutuminen parani harjoitusryhmässä kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi vuoden kestäneessä kaatumisten seurannassa todettiin, että tasapainoharjoittelulla oli tilastollisesti merkitsevä kaatumisilta suojaava vaikutus (RR=0,398, 95 % LV=0,174–0,911, p=0,029).

Kuva 2 kuvaa kaatumisten ilmaantumista suhteessa harjoitus- ja kontrolliryhmän kokoon. Tämä tutkimus osoitti, että tasapainoharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia iäkkäillä palvelukodissa asuvilla naisilla. Erityisesti riskiä kaatua toistuvasti voitiin tasapainoharjoittelulla vähentää. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tasapainokuntoutuksesta olisi hyötyä laitoksessa asuville iäkkäille henkilöille, joilla on monia terveydellisiä ongelmia ja kohonnut riski kaatua.

suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2005/8/803sihvonenkuva1.jpg
Kuva 1. Tasapainoharjoittelu toteutettiin voimalevypohjaisella tietokoneistetulla mittaus- ja harjoittelulaitteistolla (kuva:Metitur Oy).


suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2005/8/803sihvonenkuva2.jpg'

Kuva 2. Kaatumisten kertymistä kuvaava kumulatiivinen indeksi kuukausittain.Sanna Sihvonen, TtT, erikoistutkija
KTL, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Kirjallisuutta
Sihvonen Sanna: Postural balance and aging: Cross-sectional Comparative Studies and a Balance Training Intervention. University of Jyväskylä, Studies in sport, physical education and health 101, Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2004.
© TerveSuomi.fi 2008About us