Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Kansanterveyslehti 8/2005

Julkaistu 28.10.2005

8/2005

Ikääntyvien kaatumistapaturmat ovat ehkäistävissä

Joka vuosi koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu yli
800 000 suomalaiselle. Niistä aiheutuu noin 100 000 vuodeosastohoitojaksoa, ja niissä kuolee yli 2 000 henkeä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen ja ehkäisyyn on olemassa runsaasti keinoja. On aika luopua väärästä käsityksestä, että tapaturmat olisivat ennakoimattomia tapahtumia. Ne ovat pitkälti loogisten tapahtumaketjujen lopputuloksia, jotka ovat ennustettavissa ja siten ehkäistävissä.

Iäkkäiden kaatumistapaturmilla on kansantaloudellisesti ja inhimillisesti suuri merkitys.. Iäkkään ihmisen lääkityksen haittavaikutukset ovat mukana kolmasosassa vanhusten kaatumisista. Turhien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön lopettaminen on tehokas toimenpide. Yhdistämällä useita samanaikaisia torjuntatoimia voidaan iäkkäiden kaatumisriskiä vähentää jopa 45 %.


Kansanterveys-lehti nro 8/2005 kansikuva

Lehden sisältö

Siirry pdf-lehteen (1 M)

Pääkirjoitus ruotsiksi:
Hem- och fritidsolyckor är ett betydande folkhälsoproblem

Arkinen toiminta ja elinympäristö edellyttävät tiettyä lihasvoimaa ja tasapainokykyä. Näiden säilyttäminen on turvallisen liikkuminen edellytys. Voima- ja tasapainoharjoittelu vähentävät kaatumisia. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen ikääntyneille henkilöille on tärkeä osa kaatumistapaturmien ehkäisytyötä. Vanhusten kaatumisalttiutta kodeissa voidaan vähentää myös rakennusteknisillä ratkaisuilla.

Kansanterveyslaitoksessa on viimevuonna aloittanut koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö, jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä Suomessa ja toimia alueen kansallisena koordinaatio- ja vastuuyksikkönä.© TerveSuomi.fi 2008About us