Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tuntematon)

Kansallinen uhritutkimus

Julkaistu 12.3.2007

Kansallinen uhritutkimus

Kansallisessa uhritutkimuksessa selvitetään 15 vuotta täyttäneiden joutumista tapaturmien, väkivallan ja omaisuusrikoksen uhreiksi. Uusin uhritutkimus toteuttiin vuoden 2006 aikana ja tuloksia esitellään oheisilla verkkosivuilla.

Yli 15-vuotiaille suomalaisille tapahtui lähes 880 000 tapaturmaa vuonna 2006. Tapaturmista 71 % ( 624 000) oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Liikennetapaturmia oli 7 % (58 000) ja työtapaturmia 22 % (194 000) kaikista tapaturmista. Väkivaltatapauksia oli lähes 106 000.

Tapaturmien uhriksi joutuneista 52 % oli miehiä ja 48 % naisia. Tapausten jakautuminen sukupuolten kesken riippui tapaturmatyypistä: miesten osuus oli suurin liikuntapaturmissa (61 % uhreista miehiä), kun taas kotitapaturmissa ja muissa vapaa-ajan tapaturmissa suurin osa uhreista oli naisia (54 % ja 59 %).

Ikäryhmien välillä oli myös eroja: nuorissa ikäryhmissä tapauksia sattui yleisemmin kuin ikääntyneillä. Liikunta- ja liikennetapaturmia sattui eniten opiskelijoille ja , koti- ja muita vapaa-ajan tapaturmia puolestaan eläkeläisille.

tapaturmapiirakka.jpg
Kuva 1. Fyysisen vamman aiheuttaneet tapatumat vuonna 2006, prosenttiosuudet.

Vuoden 2006 uhritutkimuksen:
Julkaisut
Tutkijaryhmä ja rahoitus
Aineiston saatavuus tutkimuskäyttöön
Tutkimuksen historiaa

© TerveSuomi.fi 2008About us