Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

Tieteelliset raportit ja selvitykset

Julkaistu 16.6.2006

Tieteelliset raportit ja selvitykset

Myy

Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B
Publications of the National Public Health Institute B

jossa julkaistaan tilastoja ja selvityksiä.
ISSN 0359-3576 (in print)

2008

B1 Anna-Maria Hokajärvi, Tarja Pitkänen, Eila Torvinen ja Ilkka T. Miettinen
Suolistoperäisten taudinaiheuttajamikrobien esiintyminen luonnonvesissä - Kirjallisuuskatsaus terveysriskeistä ja niiden suuruuteen vaikuttavista tekijöistä
B2 Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti 2008
B3 Marja Snellman
Case Definition of Pneumococcal Pneumonia - a Latent Class Analysis
B4 Mika Salminen (editor)
UNGASS HIV/AIDS COUNTRY PROGRESS REPORT FINLAND January 2006–December 2007
B5 Matti Piispa, Satu Helakorpi, Elina Laitalainen, Antti Uutela, Piia Jallinoja
Huumekontaktit ja huumemielipiteet – Tutkimus työikäisistä suomalaisista 1996–2007
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupssa
B6 Satu Helakorpi, Ritva Prättälä, Antti Uutela
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007
Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2007

Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupassa
B7 International Evaluation of the Department of Molecular Medicine National Public Health Institute 26.9.2007
Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osaston Kansainvälinen evaluaatio 26.9.2007
B8 Mari Turunen, Ari Paanala, Mari Niemi, Juha Villman, Aino Nevalainen,Ulla Haverinen-Shaughnessy
Asuinympäristön laatu,terveys ja turvallisuus - internetpohjainen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä (ALTTI)
B9
Infectious Diseases in Finland 2007
B10 Tartuntataudit Suomessa 2007
B11 Antti Impinen, Philippe Lunetta, Anne Lounamaa
Tapaturmakuolemat ja alkoholi Suomessa 1987-2006
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupassa

B12 Kansanterveyslaitoksen asettaman lasten pneumokokkirokotustyöryhmän selvitys
B13 Elina Laitalainen, Satu Helakorpi, Ulla Tikkanen, Antti Uutela
Kauniaisten aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007
B14 Elina Laitalainen, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2007 ja niiden muutokset 1993 - 2007 - Health Behaviour and Health among Finnish Elderly, Spring 2007, with trends 1993 - 2007
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupssa
B15 Anne Arponen, Henrikki Brummer-Korvenkontio, Kirsi Liitsola ja Mika Salminen
Luottamus ja vapaaehtoisuus terveysneuvontapistetoiminnan onnistumisen edellytyksinä - poikkitieteellinen arviointitutkimus ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvonnan vaikuttavuudesta tartuntatautien ehkäisyssä ja torjunnassa
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupassa
B16 Piia Jallinoja, Timo Sahi, Antti Uutela (toim.)
VARUSMIESTEN RAVITSEMUS, TERVEYDEN RISKITEKIJÄT JA TERVEYSTAJU
VARU-interventiotutkimuksen palvelukseenastumisvaiheen tulokset Panssariprikaatissa ja Kainuun Prikaatissa vuonna 2007
B17 Folkhälsoinstitutets arbetsgrupps utredning om vaccinering av barn mot rotavirus 26.11.2007
B18 Edited by Hanna Tolonen, Päivikki Koponen, Arpo Aromaa, Susanna Conti, Sidsel Graff-Iversen, Liv Grøtvedt, Mark Kanieff, Jennifer Mindell, Sanna Natunen, Paola Primatesta, Monique Verschuren, Lucie Viet, Kari Kuulasmaa for the Feasibility of a European Health Examination Survey (FEHES) Project
Review of Health Examination Surveys in Europe
B19 Smittsamma sjukdomar i Finland 2007
B20 Juha Pekkanen, Matti Jantunen, Raimo Pohjanvirta, Raimo O. Salonen, Jouni T. Tuomisto, Matti Viluksela, Jouko Tuomisto
Centre for Environmental Health Risk Analysis 2002–2007
Final Report for the Finnish Programme for Centres of Excellence in Research
B21 Edited by Hanna Tolonen, Päivikki Koponen, Arpo Aromaa, Susanna Conti, Sidsel Graff-I versen, Liv Grøtvedt, Mark Kanieff, Jennifer Mindell, Sanna Natunen, Paola Primatesta, Monique Verschuren, Lucie Viet, Kari Kuulasmaa for the Feasibility of a European Health Examination Survey (FEHES) Project
Recommendations for the Health Examination Surveys in Europe
B22 Hanna Tolonen, Päivikki Koponen, Arpo Aromaa, Susanna Conti, Sidsel Graff-Iversen, Liv Grøtvedt, Johan Heldal, Mark Kanieff, Jennifer Mindell, Sanna Natunen, Paola Primatesta, Monique Verschuren, Lucie Viet, Kari Kuulasmaa for the Feasibility of a European Health Examination Survey (FEHES) Project
Recommendations for Organizing a Standardized European Health Examination Survey
B23 Finravinto 2007 -tutkimus - The National FINDIET 2007 Survey
B24 Anne Arponen, Henrikki Brummer-Korvenkontio, Kirsi Liitsola and Mika Salminen
Trust and Free Will as The Keys to Success for the Low Threshold Health Service Centers (LTHSC)
An interdisciplinary evaluation study of the effectiveness of health promotion services for infectious disease prevention and control among injecting drug users

2007


B1 Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2006
Myynnissä Editan Netmarketissa
B2 Ritva Prättälä ja Laura Paalanen, toim.
Elintavat ja niiden väestöryhmäerot Suomessa - Terveys 2000 -tutkimus
B3 Tiia Pirkola, Jaana Lepistö, Thea Strandholm, Mauri Marttunen
Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito
Vain verkkojulkaisuna.
B4 Kati Tiirikainen, Anne Lounamaa
Suomalaiset tapaturmien uhreina 2006 - Kansallisen uhritutkimuksen perustaulukoita
B5 Sietokyky ja sen parantaminen allergiassa. Kansallisen allergiatyöryhmän raportti 2007
B6 Linnea Karlsson, Mauri Marttunen
Nuorten masennus - Tietoa nuorille ja heidän perheilleen
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupassa.
B7 Vilius Grabauskas, Jurate Klumbiene, Janina Petkeviciene, Edita Sakyte, Vilma Kriaucioniene, Laura Paalanen, Ritva Prättälä
Suaugusiu Lietuvos zmoniu gyvensenos tyrimas, 2006 - Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2006
B8 Linnea Karlsson, Mirjami Pelkonen, Mauri Marttunen
Nuorten itsetuhokäyttäytymisen tunnistaminen ja arviointi - Tietoa nuorten kanssa työskenteleville
B9 Erik Dybing, Robert Maynard and Harri Vainio
Evaluation of the Department of Environmental Health, National Public Health Institute
B10 Linnea Karlsson, Mauri Marttunen
Nuorten depressio - Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille
Myytävänä Yliopistopainon verkkokirjakaupassa
B11 Maijaliisa Erkkola, Mikael Fogelholm, Matti S Huuskonen, Hannu Komulainen, Maarit Korhonen, Timo Leino, Aino Nevalainen, Wendla Paile, Juha Pekkanen, Eeva Sala, Raimo O Salonen, Jorma Suni, Sirpa Taskinen, Jouko Tuomisto, Terttu Vartiainen, Matti Viluksela
Lasten ympäristö ja terveys - Kansallinen CEHAP-selvitys
B12 Eija Kela, Outi Lyytikäinen, Petri Ruutu
Tartuntataudit Suomessa 2006
B13
Eija Kela, Outi Lyytikäinen, Petri Ruutu
Infectious Diseases in Finland 2006
B14 Eija Kela, Peter Klemets, Outi Lyytikäinen, Petri Ruutu
Smittsamma sjukdomar i Finland 2006
B15 Satu Helakorpi, Elina Laitalainen, Pilvikki Absetz, Jorma Torppa, Antti Uutela, Pekka Puska
Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys maakunnissa 1978–2005
Myytävänä Editan netmarketissa
B16 Tapani Hovi, Pentti Huovinen, Terhi Kilpi, Petri Ruutu
National Public Health Institute, Infectious Disease Surveillance, Control and Research 2000–2007, Background Material for the International Evaluation
B17 Erkki Vartiainen, Markku Peltonen, Kari Kuulasmaa, Veikko Salomaa, Antti Uutela, Pirjo Pietinen, Jarmo Virtamo, Tiina Laatikainen, Anne Lounamaa
National Public Health Institute, Department of Health Promotion and Chronic Disease Prevention, Background Material for the International Evaluation
B18 Jouni T. Tuomisto, Mikko Pohjola
Open Risk Assessment - A new way of providing scientific information for decision-making
B19 Sairaalainfektio-ohjelma SIRO
Leikkausalueen infektiot ortopediassa, vuosina 1999-2005
B20 Sairaalainfektio-ohjelma SIRO
Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot, 1999–2006
B21 Jouko Lönnqvist, Hannu Alho, Hillevi Aro, Peter Eriksson, Erkki Isometsä, Jaakko Kaprio, Kalervo Kiianmaa, Kimmo Kuoppasalmi, Pirjo Lillsunde, Mauri Marttunen, Timo Partonen, Maria Portman, Timo Seppälä, Jaana Suvisaari
National Public Health Institute department of Mental Health and Alcohol Research - Background material for the international evaluation
B22 Georg Alfthan • Arpo Aromaa • Antti Jula Seppo Koskinen • Jouko Sundvall
National Public Health Institute Department of Health and Functional Capacity, Background material for the international evaluation
B23 Marjaana Pennanen, Katja Joronen
Koulupohjaisen Syrjäytymiskehityksen ehkäisy (SYKE) - pilottihankkeen loppuraportti
Vain verkkojulkaisuna.
B24 Tuija Martelin ja Noora Kuosmanen (toim.)
Ikääntyminen ja toimintakyky: haasteet tutkimukselle - Kolmas Kansallinen ikääntymisen foorumi 9.11.2006
B25 Leena Kaila-Kangas (toim.)
Musculoskeletal Disorders and Diseases in Finland - Results of the Health 2000 Survey
B26 Susanna Raulio, Minna Pietikäinen, Ritva Prättälä, joukkoruokailutyöryhmä
Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi - Ruokapalveluiden seurantaraportti 2
B27 Iveta Pudule, Anita Villeruša, Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Nikola Tilgale, Vilnis Dzērve, Sandijs Zīle, Hanna Konttinen, Ritva Prättälä
Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2006
B28 Kansanterveyslaitoksen asettaman lasten rotavirusrokotustyöryhmän selvitys
B29 Minna Mänty, Sanna Sihvonen, Terhi Hulkko, Anne Lounamaa
Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat. Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn, 2. painos
Myytävänä Editan netmarketissa
B30 Tommi Sulander, Olli Nummela, Elina Laitalainen, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys alueittain 1993–2005

2006

B 1 Tommi Sulander, Satu Helakorpi, Aulikki Nissinen, Antti Uutela
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2005 ja niiden muutokset 1993-2005. Health Behaviour and Health among Finnish Elderly, Spring 2005, with trends 1993-2005.
B2 Yrjö Engeström
Kaksikätinen asiantuntijaorganisaatio
B3 Marjaana Pennanen, Kristiina Patja, Katja Joronen
Tupakkakertomus 2006. Oikeus savuttomaan elämään
B4 Arpo Aromaa et al.
Good research practice in the National Public Health Institute
B5 Terhi Hulkko
Organisaatioiden välinen viestintä Kansanterveyslaitokselta terveyskeskuksiin
B6 Patrick Sandström, Eeva Riitta Vartiainen, Marjo Pyykönen
INTERNATIONAL QUIT&WIN 2002 AND 2004
B7 Mirka Koskinen, Anne Lounamaa, Kati Tiirikainen, Jukka Laitakari, Jari Parkkari
Kotitapaturmat Suomessa 2003.
Myynnissä Editan Netmarketissa
B8 Minna Mänty, Sanna Sihvonen, Terhi Hulkko, Anne Lounamaa
Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat. Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn
Myynnissä Editan Netmarketissa
B9 Tuija Leino, Hepatiitti B -rokotusohjelman arviointi
B10 Unto Häkkinen, Pirkko Alha (toim.).
Terveyspalveluiden käyttö ja sen väestöryhmittäiset erot. Terveys 2000 -tutkimus
B11 (Toim:) Merja Paturi, Riitta Nieminen, Heli Reinivuo, Marja-Leena Ovaskainen
Ruokien annoskuvakirja (ilmestynyt vain paperiversiona). Esimerkki kirjan sisällöstä
Myynnissä Editan Netmarketissa
B12 National Public Health Institute, Department of Environmental Health - Background Material for the International Evaluation
B13
Programme and Abstracts - XV Paavo Nurmi Symposium
Programming and Interventions on Risk Factors of Atherosclerosis In Childhood
B14 Tartuntataudit 2005
B15
L.K. Korhonen, K. Malaska, U. Lignell, P. Kärkkäinen, H. Rintala A. Nevalainen ja I.T. Miettinen
Aktinomykeettien ja homeiden esiintyminen verkostovedessä
B16 Smittsamma sjukdomar i Finland 2005
B17
Infectious Diseases in Finland 2005


2005


B1 Matti Piispa, Piia Jallinoja, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Huumekontaktit, huumemielipiteet, huumekampanja. Tutkimus aikuisista suomalaisista vuonna 2004 (539 K)Myynnissä Editan Netmarketissa
B2 Hyvä tutkimustapa Kansanterveyslaitoksessa. Käsikirja
avaa PDF-tiedostona TAI verkkosivuina (html-muodossa),avaa www-etusivu
B3 Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot Suomessa 1999-2003 (292 K) (ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)
B4 Grabauskas Vilius, Jûratë Klumbienë, Janina Petkevièienë, Artûras Katvickis, Auðra Ðaèkutë, Ville Helasoja, Laura Paalanen, Ritva Prättälä
Suaugusiu Lietuvos zmoniu gyvensenos tyrimas, 2004
Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2004 (5.6 M)
B5 Juhani Eskola
Molekyylibiologiasta ja geenianalyyseistä väestölle terveyttä: Ehdotus Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategiaksi (935 K)
B6 Sami Heistaro (toim.)
Menetelmäraportti: Terveys 2000 -tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät
B7 Seppo Koskinen, Laura Kestilä, Tuija Martelin ja Arpo Aromaa (toim.)
Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000-tutkimuksen perustulokset 18-29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä

Myynnissä Editan Netmarketissa
B8 Marika Strang
Kansanterveyslaitoksen Isyyslaboratorion asiakastyytyväisyystutkimus (625 K)
B9 Iveta Pudule, Inese Jçce, Biruta Velika, Daiga Grînberga, Anita Villeruða, Vilnis Dzçrve, Sandijs Zîle, Ville Helasoja, Laura Paalanen, Ritva Prättälä
Latvijas iedzivotaju veselibu ietekmejoso paradumu petijums, 2004
Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2004 (1.4 M)
B10 Sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen asiantuntijatyöryhmän raportti 2005 (397 K)
B11 Matti Jantunen, Hannu Komulainen, Aino Nevalainen, Jouko Tuomisto, Raili Venäläinen, Matti Viluksela:
SELVITYS ELINYMPÄRISTÖN KEMIKAALIRISKEISTÄ Kansallisen kemikaaliohjelman taustaselvitys (1.3 M).
Myynnissä Editan Netmarketissa
B12 Tartuntataudit Suomessa 1995-2004 (674 K)
B13 Infectious Diseases in Finland 1995-2004
B14 Smittsamma sjukdomar i Finland 1995-2004
B15 Kati Tiirikainen, Anne Lounamaa, Sanna Sihvonen
Suomalaiset tapaturmien ja väkivallan uhreina 2003. Uhritutkimuksen perustaulukoita.
Myynnissä Editan Netmarketissa
B16 Sairaalainfektio-ohjelma SIRO
Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 - 2003

(ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)
B17 Sairaalainfektio-ohjelma SIRO
Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999-2004
(ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)
B18 Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Antti Uutela
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2005
Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2005

Myynnissä Editan Netmarketissa
B19 Riitta Luoto
Sukupuolivaikutusten arviointi Kansanterveyslaitoksen tutkimusstrategiassa eli Suvaus (ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)
B20 Minna Similä, Olli Taskinen, Satu Männistö, Marjaana Lahti-Koski, Marjatta Karvonen, Tiina Laatikainen, Liisa Valsta
Terveyttä edistävä ruokavalio, lihavuus ja seerumin kolesteroli karttoina (8 MB) (ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)
B21
Marketta Taimi
Final Programme and Abstracts of the European Conference on Chronic Disease Prevention, Helsinki, December 8-10, 2005
B22
Urpo Kiiskinen, Liisa Suominen-Taipale, Arpo Aromaa, Sisko Arinen
Koettu suunterveys ja hammashoitopalvelujen käyttö hammashoitouudistuksen aikana: Hammashoitouudistuksen arviointitutkimuksen
B23 Tom Sundell
1st, 2nd and 3rd Finnish Diploma Course on Global Health - Final Report and Evaluation
B24 Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO)
Kansallinen sairaalainfektioiden prevalenssitutkimus 2005
B25 Tero Hirvonen, Marja-Leena Hannila, Liisa Valsta, Harri Sinkko, Pirjo Pietinen
Elintarvikkeiden täydentäminen tiamiinilla, niasiinilla, foolihapolla, pyridoksiinilla ja B12-vitamiinilla: Riskinarviointi työikäisessä väestössä
(ilmestynyt vain verkkojulkaisuna)

2004

B1

Jallinoja Piia, Helakorpi Satu, Uutela Antti.
Huumekontaktit, huumemielipiteet ja valtakunnallisen huumeviestikampanjan havaittavuus (548 K)

B2

Tupakkakertomus 2003 (481 K)

B3

Susanna Raulio, Kristiina Mukala, Marja-Leena Ovaskainen, Marjaana Lahti-Koski, Mervi Sirén, Ritva Prättälä
Työaikainen ruokailu Suomessa. Kolmen valtakunnallisen seurantatutkimuksen tuloksia (885 K)

B4

Lahti-Koski Marjaana, Sirén Mervi.
Ravitsemuskertomus 2003 (1.8 M)

B5

Koponen Päivikki, Luoto Riitta, toim.
Lisääntymisterveys Suomessa - Terveys 2000 -tutkimus

B6

Tommi Sulander, Satu Helakorpi, Aulikki Nissinen, Antti Uutela Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2003 ja niiden muutokset 1993-2003. Health Behaviour among Finnish Elderly, Spring 2003, with Trends 1993-2003 (5.3 M)

B7

Tartuntataudit Suomessa 2003 (1.9 M)

B8

Smittsamma sjukdomar i Finland

B9

Infectious diseases in Finland 2003 (2.1 M)

B10

Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999-2002 (139 K)

B11

Leikkausalueen infektiot ortopediassa 1999-2002 (112 K)

B12

Health and functional capacity in Finland: baseline results of Health 2000 Health Examination Survey (1.8 M)

B13

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2004 (2.4 M)

Myynnissä Editan Netmarketissa

B14

Hakulinen, Katri
Avofysioterapiapalvelujen käyttö Suomessa. Terveys 2000 -tutkimus(1.1 M)

B15

Sääksjärvi, Katri ja Reinivuo, Heli
Ruokamittoja (245 K)

B16

Liisa Suominen-Taipale, Anne Nordblad, Miira Vehkalahti, Arpo Aromaa
Suomalaisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus (1.6 M)

Myynnissä Editan Netmarketissa

B17


B18

LK Korhonen, MH Kontro, MJ Lehtola, MTT Lipponen, PJ Martikainen, IT Miettinen, TK Nissinen, EK Torvinen T Vartiainen ja OM Zacheus Vesijohtoverkoston puhdistuksen vaikutus talousveden laatuun. (442 K)

B19

Tero Hirvonen, Heli Tapanainen, Liisa Valsta, Mikko Virtanen, Antti Aro, Pirjo Pietinen Elintarvikkeiden täydentäminen D-vitamiinilla ja kalsiumilla. Riskinarviointi työikäisessä väestössä. (464 K)


2003

B1

Piia Jallinoja, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Huumekontaktit, huumemielipiteet ja valtakunnallisen huumeviestikampanjan havaittavuus. Tutkimus aikuisista suomalaisista (471 K)

B2

Heikki Pakkala, Heli Reinivuo, Marja-Leena Ovaskainen
Elintarvikkeiden koostumustietopankin käyttö ja kehittäminen kuntien ravitsemusneuvonnassa (909 K)

B3

Finravinto 2002 -tutkimuksen raportti

B4

Eija Muukka, Johanna Myllykangas, Marita Leskinen, Enni Mertanen, Atte von Wright, Jouko Tuomisto
Luomun terveellisyys ja turvallisuus: Luomutuotteiden terveellisyys ja turvallisuus kansainvälisen tieteellisen kirjallisuuden valossa (6.4 M)

B5

Evaluation of the European Network on Young People and Tobacco (ENYPAT) 1997 - 2002. (703 K)

B6

- (julkaisunumero peruuntunut)

B7

Tiina Laatikainen, Heli Tapanainen, Georg Alfthan, Irma Salminen, Jouko Sundvall, Jaana Leiviskä, Kennet Harald, Pekka Jousilahti, Veikko Salomaa, Erkki Vartiainen FINRISKI 2002. Tutkimus kroonisten kansantautien riskitekijöistä, niihin liittyvistä elintavoista, oireista, psykososiaalisista tekijöistä ja terveyspalvelujen käytöstä. Tutkimuksen toteutus ja tulokset 1. Perusraportti (807 K)

B7

Tiina Laatikainen, Heli Tapanainen, Georg Alfthan, Irma Salminen, Jouko Sundvall, Jaana Leiviskä, Kennet Harald, Pekka Jousilahti, Veikko Salomaa, Erkki Vartiainen
FINRISKI 2002. Tutkimus kroonisten kansantautien riskitekijöistä, niihin liittyvistä elintavoista, oireista, psykososiaalisista tekijöistä ja terveyspalvelujen käytöstä. Tutkimuksen toteutus ja tulokset 2. Taulukkoliite (4.8 M)

B8

Tartuntataudit Suomessa 2002 (1.9 M)

B9

Smittsamma sjukdomar i Finland 2002 (2.1 M)

B10

Infectious diseases in Finland 2002 (2 M)

B11

Pudule Iveta, Grinberga Daiga, Villerusa Anita, Dzerve Vilnis, Zile Sandijs, Helasoja Ville, Vähäsarja Kati, Prättälä Ritva
Latvijas iedzivotaju veselibu ietekmejoso paradumu petijums, 2002.
Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2002.

B12

Grabauskas Vilius, Klumbiene Jurate, Petkeviciene Janina, Kinderyte Giedre, Sackute Ausra, Helasoja Ville, Vähäsarja Kati, Prättälä Ritva
Suaugusiu Lietuvos zmoniu gyvensenos tyrimas, 2002.
Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2002

B13

Dioxin risk assessment.
Comprehensive risk analysis of dioxins: development of methodology to assess genetic susceptibility to developmental disturbances and cancer

B14

Korhonen LK., Miettinen IT., Slobodnik J., van den Hoven TH.
We Match – You Meet. The 1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe.

B15

Arpo Aromaa, Päivikki Koponen, Jean Tafforeau, Claudine Vermeire (Editors)
Status and future of health surveys in the European Union - Final report of Phase 2 of the project Health Surveys in the EU: HIS and HIS/HES Evaluations and Models.

B16

Arpo Aromaa, Päivikki Koponen, Jean Tafforeau, Claudine Vermeire, Paola Primatesta, Michael Marmot, Bärbel Kurth, Lidia Gargiulo, Ulla-Sisko Lehto-Järnstedt, Sanna Räty
Health surveys: evaluation and recommendations Subproject reports of Phase 2 of the project Health Surveys in the EU: HIS and HIS/HES Evaluations and Models

B17

Satu Helakorpi, Kristiina Patja, Ritva Prättälä, Arja R. Aro, Antti Uutela.
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2003. Health Behaviour and Health among Finnish Adult Population, Spring 2003. (5.2 M)

B18

Riitta Luoto, Risto Kaaja, Jani Raitanen, Sirkku Vuorma, Päivikki Koponen, Satu Männistö, Kennet Harald, Tiina Laatikainen, Erkki Vartiainen
Naisten terveys - kuukautiset, raskauskomplikaatiot, ehkäisy, hormonikorvaushoidot ja lapsettomuus FINRISKI 2002 -tutkimuksessa. Taulukkoraportti. (910 K)

B19

Puutiaisaivokuumeen torjuminen yleisellä rokotuksella Ahvenanmaalla (530 K)

B20

Bekämpning av fästingencefalit på Åland genom allmän vaccination (1.1 M)
2002

B1

Savolainen, Sari
The smokefree class competition in Europe: an innovative approach to school-based smoking prevention(4 M)

B2

Jallinoja, Piia
Suomalaisen aikuisväestön kontaktit huumeisiin ja mielipiteet huumeista vuonna 2001 (235 K)

B3

Aromaa, Arpo. Koskinen, Seppo (toim.)
Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000-tutkimuksen perustulokset (1.5 M)

B4

Publications of the National Public Health Institute 2001

B5

Tuula Husman

Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset

B6

International Quit and Win 2000

B7

Tartuntataudit Suomessa 2001 (373 K)

B8

Smittsamma sjukdomar in Finland 2001 (308 K)

B9

Infectious diseases in Finland 2001 (629 K)

B10

Kohonen, Maarit
Osaaminen esiin ja käyttöön2002 (670 K)

B11

Health and functional capacity in Finland

B12

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2002. Health Behaviour and Health among Finnish Adult Population, Spring 2002. (2.6 M)

B13

Hänninen Otto, Alm Sari, Kaarakainen Esa, Jantunen Matti
EXPOLIS databases

B14

Husman T., Roto P., Seuri M.
Sisäilma ja terveys - rakentajan opas2002 (420 K)
Kirjaan liittyy erillinen kuvaliite

Aiemmilta vuosilta
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
© TerveSuomi.fi 2008About us