Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Listeria

Julkaistu 14.3.2008

Listeria

Listeria monocytogenes-bakteerin aiheuttamia infektioita ilmoitettiin vuonna 2007 yhteensä 40 tapausta, joista 53 prosenttia oli miehiä ja 70 prosenttia 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia. Listerioosin vuosittainen ilmaantuvuus oli 7,5 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Listerialöydöksistä 36 (90 %) tehtiin verestä, kolme aivoselkäydinnesteestä ja yksi muusta punktionäytteestä. Yksi potilasta kuoli. Yhtään tapausta ei liittynyt raskauteen ja vain yksi tartunnan saaneista oli lapsi. Listerioositapauksia esiintyi lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä tapausmäärien vaihdellessa nollasta seitsemään. Serotyyppi 1/2a aiheutti tapauksista 58 prosenttia ja serotyyppi 4b 30 prosenttia.
© TerveSuomi.fi 2008About us