Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Mikrobinäytteiden analyysit

Julkaistu 26.4.2006

Ympäristömikrobiologiset määritykset

Ympäristömikrobiologian laboratoriossa analysoidaan tutkimustoiminnan ohella myös ulkopuolisilta asiakkailta, niin yksityisiltä kansalaisilta, kuntien ympäristöterveysvalvonnasta kuin firmoiltakin, tulevia rakennusmateriaali-, pinta- ja ilmanäytteitä. Näytteistä analysoidaan mikrobipitoisuudet ja -suvusto viljelymenetelmällä. Raportissa kerrotaan, osoittavatko havaitut pitoisuudet mikrobikasvua näytteessä.
Tarkempaa tietoa ja ohjeita.


Ympäristömikrobiologian laboratoriossa valmistetaan myös rakennusmateriaali-, pinta- ja ilmanäyteanalyyseihin tarvittavia elatusalustoja ja liuoksia.
Tuotteet ja hinnasto


Ympäristömikrobiologian laboratoriossa tutkitaan myös mm. legionellabakteerien esiintymistä erilaisissa vesiympäristöissä, kuten lämmin käyttövesi-, talousvesi-, jäähdytysvesi-, kostutusvesi- ja kylpylävesi- järjestelmissä.
Tarkempaa tietoa vesinäytteiden legionella-analyyseistä ja ympäristön legionelloihin liittyvästä tutkimuksesta


KTL:n ympäristömikrobiologian laboratoriossa tehtävät mikrobiologiset tutkimukset vesinäytteistä talousvesiepidemiaa epäiltäessä tai vesiongelmaa selvitettäessä valitaan näytetilavuuden ja tilaajan pyynnön mukaan. Analysoimme tarvittaessa, kuten vesiepidemiaa epäiltäessä taudinaiheuttaja- ja indikaattorimikrobien esiintymistä vesiongelmanäytteistä palvelututkimuksena kunnille ja vesilaitoksille.
Lisätietoja

© TerveSuomi.fi 2008About us