Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

Päihderiippuvuuden neurobiologia

Julkaistu 4.6.2004

Päihderiippuvuuden neurobiologia

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa alkoholin ja muiden päihteiden keskushermostovaikutuksista ja selvittää alkoholismin hermostollista perustaa. Tämä luo edellytykset kehittää uusia keskushermostovaikutteisten lääkeaineiden käyttöön perustuvia päihderiippuvuuden ehkäisy- ja hoitomuotoja.

Hankkeessa selvitetään alkoholismin ja muiden addiktioiden hermostollista perustaa. Tutkimuksessa käytetään hyväksi alkoholin juomisen suhteen toisistaan poikkeavia rottakantoja. Tavoitteena on eläinmallien avulla kehittää uusia farmakologisia alkoholismin hoitomuotoja. Eläinmallit ovat edelleen keskeisessä asemassa etsittäessä päihderiippuvuuden syntyyn vaikuttavia neurobiologisia ja perinnöllisiä tekijöitä.

Tutkimus kohdistuu

  • eri hermovälittäjäaineiden, niiden reseptorien ja eräiden monoaminergisten hermoratojen ja tumakkeiden merkitykseen alkoholin juomisen säätelyssä.

  • herkistymisen merkitykseen alkoholiriippuvuuden kehittymiselle.

  • retkahtamisen taustalla oleviin välittäjäainejärjestelmiin ja hermoratojen toimintaan.

  • alkoholin neurobiologisiin vaikutuksiin liittyvien geenien geneettisiin polymorfioihon ja niiden merkitykseen alkoholiriippuvuudessa.

Hankkeesta vastaava tutkija:
Tutkimusprofessori Kalervo Kiianmaa
puh (09) 4744 8111

etunimi.sukunimi@ktl.fi

© TerveSuomi.fi 2008About us