Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Kosteusvauriorakennuksissa erilaisia sienilajeja

  • Hyvärinen, Anne
Julkaistu 10.1.2004

Kosteusvauriorakennuksissa erilaisia sienilajeja

 
Väitöskirja-artikkeli:

Kosteusvauriorakennuksissa erilaisia sienilajeja

Anne Hyvärinen 
KTL, Ympäristöterveyden osasto, Kuopio
(017) 201364, anne.hyvarinen@ktl.fi

Kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa tiedetään esiintyvän terveyshaittoja, mutta tekijät, jotka näitä oireita rakennuksissa oleskeleville aiheuttavat, ovat edelleen epäselviä. Ilmiön ymmärtämiseksi ja torjumiseksi on tärkeää tietää, miten kosteus- ja homevauriorakennuksen sisäilma eroaa vaurioitumattoman rakennuksen sisäilmasta ja selvittää, miten nämä vauriot voidaan objektiivisesti todeta. 

Väitöskirjatyössä selvitettiin näitä eroja mikrobien sekä muiden sisäilman epäpuhtauksien pitoisuustasoissa ja esiintymisessä. Työssä selvitettiin myös mikrobien esiintymistä tai pitoisuuksia erityyppisissä kostuneissa rakennusmateriaaleissa. Lisäksi tutkittiin kosteus- ja homevaurioiden yhteyttä rakennuksissa oleskelevien ihmisten seerumin mikrobispesifisten IgG-vasta-aineiden tasoihin.
 

Eroja on

Kosteuvauriorakennusten ja vaurioitumattomien rakennusten välillä havaittiin eroja sisäilman elinkykyisten sieni-itiöiden pitoisuuksissa ja lajistossa. Selvin ero oli sieni-itiöiden kokoluokassa 2-3 ?m. Tämä on merkittävää altistumisen kannalta, koska kyseisen kokoluokan hiukkaset pääsevät syvälle hengitysteihin.  

Mikään tietty pitoisuustaso ei varmasti osoita vaurion olemassaoloa, mutta sekä ilmanäytteiden pitoisuustaso että mikrobilajisto voivat viitata kosteusvaurioon. Erityisesti rakennusmateriaalinäytteet, mutta myös pintanäytteet, kertovat rakennuksen mikrobistosta ja ovat hyödyllisiä vauriokohtien paikallistamisessa. Sisäilman bakteerien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, formaldehydin, huonepölyn sieni-itiöiden ja pölypunkkien pitoisuuksissa tai esiintymisessä ei havaittu eroa kosteusvaurioituneiden ja vaurioitumattomien rakennusten välillä. Seerumin mikrobispesifiset IgG-löydökset olivat vain harvoin yhteydessä rakennuksista tehtyihin mikrobilöydöksiin.
 

Sieni-itiöitä vaihtelevasti

Sisäilman sieni-itiöpitoisuuksissa oli huomattavaa vaihtelua niin ajallisesti eri mittauskertojen välillä kuin paikallisesti rakennuksen eri huoneiden välillä. Paikallinen vaihtelu oli merkittävää erityisesti kosteusvauriorakennuksessa. Näin ollen tarvitaan useita mittauskertoja rakennuksen mikrobiologisen tason selvittämiseksi.

Kostuneissa rakennusmateriaaleissa esiintyi runsaasti erilaisia sienisukuja ja -lajeja. Tietyt materiaalit suosivat tiettyjen mikrobien kasvua. Muun muassa Stachybotrysta kasvoi usein kostuneella kipsilevyllä, kun taas Acremonium, Aspergillus versicolor ja aktinobakteerit näyttivät suosivan keraamisia tuotteita ja kasvavan usein yhdessä myös muilla materiaaleilla. Sphaeropsidales-ryhmän sienet ja hiivat esiintyivät usein yhdessä vaurioituneissa materiaaleissa.

Tiivistelmä väitöskirjasta Characterizing moisture damaged buildings environmental and biological monitoring
 

Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava.
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us