Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Mielenterveyden edistäminen

Julkaistu 14.4.2004

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen tarkoituksena on sekä vahvistaa mielenterveyttä että vähentää sitä vahingoittavia tekijöitä. Ehkäisevän psykiatrian lähtökohtana on primaaripreventio. Siinä pyritään mielenterveyden häiriöiden synnyn ehkäisemiseen ja sitä kautta sairastuvuuden vähenemiseen. Esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan avulla pyritään luomaan parhaat mahdolliset lähtökohdat lapsen kehitykselle.

Sairaustapausten mahdollisimman varhaisen havaitsemisen ja hoidon eli sekundaariprevention avulla pyritään vähentämään sairaustapausten määrää väestössä. Koska monet vakavat mielenterveyden häiriöt saattavat vaikeutua ja kroonistua myöhään aloitetun hoidon vuoksi, on varhaisen hoidon merkitystä alettu korostaa.

Tertiääriprevention eli hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on vähentää mielenterveyden häiriöistä johtuvaa haittaa auttamalla potilaita toimintakyvyn palauttamisessa.

Takaisin

© TerveSuomi.fi 2008About us