Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

KTL tutkii yli 35 000 näytettä osana kansainvälistä sepelvaltimotautitutkimus

  • Sundvall, Jouko
Julkaistu 26.9.2006

KTL tutkii yli 35 000 näytettä osana kansainvälistä sepelvaltimotautitutkimusta

Sydänterveys

KTL tutkii yli 35 000 näytettä osana kansainvälistä sepelvaltimotautitutkimusta

Euroopan kardiologinen seura, European Society of Cardiology, on käynnistänyt laajan tutkimusohjelman selvittämään sepelvaltimotaudin hoidon laatua ja ennaltaehkäisyä Euroopassa. Päätavoitteena on tutkia kuinka tehokkaasti potilaiden riskitekijöitä hoidetaan eri Euroopan maissa ja verrata hoitokäytäntöjä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyn päämääriin ja suosituksiin.

EuroAspire III (European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events) -tutkimuksessa arvioidaan mm. elämäntapamuutosten ja lääkehoidon tehokkuus. Tutkittavat, joita on yhteensä 15 000–18 000, koostuvat sepelvaltimotautipotilaista ja heidän sukulaisistaan sekä suuren sydäntautiriskin omaavista henkilöistä.

Nyt alkanut tutkimus on järjestyksessään kolmas EuroAspire -tutkimus. Ensimmäinen toteutettiin yhdeksässä maassa vuosina 1995–1996 ja toinen 15 maassa vuosina 1999–2000. Tutkimus on laajentunut edelleen, ja EuroAspire III toteutetaan samanaikaisesti 22 maassa.

Euroopan kardiologisen seuran ja Kansanterveyslaitoksen välillä on solmittu tutkimusyhteistyösopimus, jonka mukaan KTL toimittaa näytteenottovälineet ja -ohjeistuksen tutkimuskeskuksiin sekä suorittaa tutkimuksen kaikki laboratoriomääritykset. Tutkittavista otetaan veri-, seerumi- ja plasmanäytteet. Näytteistä määritetään kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, laskennallinen LDL-kolesteroli, triglyseridit ja glykoitunut hemoglobiini A1c.


suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro8/s8.jpg

Jokaisesta tutkittavasta otetaan veri-, seerumi- ja plasmanäytteet.

Yhdenmukainen näytteenotto ja laboratoriolaatu takaavat tulosten luotettavuuden

EuroAspire III -tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan sairaaloissa. Tätä varten KTL on valmistanut ensimmäiset 6000 näytteenottotarvikepakkausta ja postittanut tarvikkeet sekä ohjeistuksen tutkimuskeskuksiin. Elokuun lopussa laboratorio muistutti lukuisine paketteineen enemmän postikonttoria kuin laboratoriota. Varmistaaksemme oikeaoppisen ja yhdenmukaisen näytteiden oton ja käsittelyn lukuisissa tutkimuskeskuksissa teimme ohjeistuksen lisäksi mallisuorituksesta yhdeksän minuutin opetusvideon. Näytteet pakastetaan ja lähetetään yhdessä syväjäälähetyksessä kustakin tutkimuskeskuksesta vuoden lopussa ja analyysit suoritetaan tammi- ja helmikuussa 2007. Tutkimuksen toinen vaihe toteutetaan ensi keväänä terveyskeskuksissa.

KTL:lla on vankka kokemus laboratoriomääritysten tulostasojen vakaana pitämisestä vuosikymmeniä kestävissä väestötutkimusseurannoissa. Analyyttisen biokemian laboratorio on Finasin akkreditoima testauslaboratorio T128, ja se osallistuu useisiin ulkoisiin laadunvarmennusohjelmiin mukaan lukien CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) lipidimääritysten standardointiohjelma. Laboratorion osaaminen on tunnustettu myös kansainvälisesti, mikä osaltaan vaikutti Euroopan kardiologisen seuran valintaan laboratoriomääritysten suorituspaikasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa keskuslaboratoriona ovat toimineet Zaventemin tutkimuslaboratorio Belgiassa ja Manchesterin yliopiston lääketieteellinen laboratorio Englannissa.

Jouko Sundvall
laboratoriopäällikkö KTL
Analyyttisen biokemian laboratorio
etunimi.sukunimi@ktl.fi


© TerveSuomi.fi 2008About us