Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Epidemiaselvitys

Julkaistu 28.1.2005

Epidemioiden seuranta

Epidemiaselvityksen tavoitteena on saada selville epidemian laajuus, alkulähde ja leviämistavat, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Epidemioiden selvitystyössä kuntien valvonta- ja terveysviranomaiset ovat keskeisessä asemassa. Monialainen yhteistyö on tärkeää; selvityksissä tarvitaan asiantuntemusta epidemiologian, mikrobiologian, ympäristöterveydenhuollon, biostatistiikan ja tietojenkäsittelyn alalla. Kansanterveyslaitoksen infektioepidemiologian osasto on epidemioiden selvityksen valtakunnallinen konsultaatio- ja koordinaatioyksikkö. Osastoa voi konsultoida kaikkien epidemioiden yhteydessä, mutta etenkin silloin, kun sairastuneita on paljon, tauti vakava, epidemia usean kunnan alueella tai epidemiaan liittyy ulkomaisia yhteyksiä. Epidemiaselvityksissä tehdään myös uusia tieteellisiä havaintoja, joita hyödynnetään tartuntatauteja ehkäistäessä.

Epidemiaepäilyilmoitus tehdään kun epäillään ruoka- tai vesivälitteistä epidemiaa. Ilmoituksen voi täyttää verkossa ja faxata Kansanterveyslatoksen infektioepidemiologian osastolle (09) 4744 8468. Ilmoituksen tekemisestä vastaa kunnan epidemiaselvitystyöryhmä.

Vesiepidemiaepäilyissä auttaa myös Kansanterveyslaitoksen Kuopion ympäristöterveyden osasto.

Kun epidemia on selvitetty täytetään selvitysilmoitus ja malliraportti, jotka lähetetään EVIRAAN.

Selvitysilmoitus ruokamyrkytysepidemiasta (EVIRA)

Malliraportti elintarvike/talousvesivälitteisestä epidemiasta (EVIRA)Lisätietoja infektioepidemiologian osasto

© TerveSuomi.fi 2008About us