Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen 1985-2003

  • Helakorpi, Satu
Julkaistu 11.5.2004

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen


Vuodesta 1985 lähtien on kerätty postikyselynä kahden vuoden välein (poikkeuksena vuosi 1991) tietoa eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymisestä ja terveydestä. Tavoitteena on saada tietoa 65-84-vuotiaiden suomalaisten terveydentilasta, toimintakyvystä, apuvälineiden ja palveluiden käytöstä, avuntarpeesta, ruokatottumuksita, tupakoinnista, alkoholinkäytöstä ja liikunnasta.

Tutkimukseen poimitaan väestörekisteristä sukupuolen ja iän mukaan ositetut otokset 5-vuotisikäryhmittäin 65-84-vuotiaista (80-84-vuotiaat otettiin mukaan tutkimukseen vuodesta 1993 lähtien). Kokonaisuudessaan kyselyyn on vastannut vuosien 1985-2007 aikana 19660 henkilöä. Keskimääräinen vastausaktiivisuus on ollut noin 80 %.

Vuoden 2007 raportti

Vuoden 2005 raportti

Vuoden 2003 raportti

Vuoden 2001 raportti

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys alueittain 1993-2005

Yhteyshenkilö:

tutkija Elina Laitalainen

puh. (09) 4744 8306

© TerveSuomi.fi 2008About us