Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

Esipuhe

Julkaistu 28.4.2005

Esipuhe

ESIPUHE

Kansanterveyslaitoksen tehtävä on suomalaisten terveyden suojelu ja edistäminen. Työ perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen ja parhaan mahdollisen tiedon hyödyntämiseen suomalaisten terveyden parhaaksi: tauteja vastaan ja terveyden puolesta.

Kansanterveyslaitoksen työn merkitystä korostaa, että terveys on nousemassa yhä tärkeämmäksi arvoksi ja terveysasiat ulottuvat yhä useammalle alalle yhteiskunnassa. Laitosta arvostetaan luotettavan ja puolueettoman terveystiedon tuottajana ja välittäjänä.

Kaikessa Kansanterveyslaitoksessa tehtävässä työssä on turvattava ammatillisesti korkea taso, noudatettava laitoksen arvoja ja eettisiä periaatteita sekä käytettävä tarkoituksenmukaisesti yhteisiä voimavaroja.

Kansanterveyslaitoksessa joudutaan voimavarojen niukkuuden takia valitsemaan tutkimusaiheista toteutettaviksi laitoksen strategian kannalta lupaavimmat ja tieteellisesti mielenkiintoisimmat. Tutkimustyö ja tulosten hyödyntäminen edellyttävät paitsi vahvaa osaamista myös keskusteluja ja yhteistyötä laitoksen sisällä sekä usein kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Kansanterveyslaitos pystyy tutkimuksellaan edistämään väestön terveyttä vain, jos laitos säilyttää koko suomalaisen yhteiskunnan, tutkimusrahoittajien ja tiedeyhteisön luottamuksen työnsä korkeaan laatuun ja eettisten periaatteiden tinkimättömään noudattamiseen.

Tässä käsikirjassa kuvataan käytännöt ja periaatteet, jotka osaltaan varmistavat laitoksessa tehtävän tutkimustyön luotettavuuden, eettisyyden sekä voimavarojen tehokkaan käytön.

Tämän käsikirjan kolmas versio otetaan käyttöön 1.1.2005.

Helsingissä 30.12.2004

© TerveSuomi.fi 2008About us