Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

Tekstissä esiintyvät alaviitteet -Lista

Julkaistu 18.5.2005

Tekstissä esiintyvät alaviitteet -Lista

Tekstissä esiintyvät alaviitteet -lista

1) Laki Kansanterveyslaitoksesta, 327/2001, 1§.

2) Tutkimuseettinen neuvottelukunta 7.12.2001: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

3) Maailman lääkäriliiton yleiskokous 1964: Biolääketieteellistä tutkimusta koskeva julistus ja Maailman lääkäriliiton yleiskokous 2000: Lääketieteellistä tutkimusta koskeva uusittu Helsingin julistus

4) Euroopan neuvoston suositus koskien ihmisellä tehtävää tutkimusta R (90) 3, 6.2.1990

5) Kansanterveyslaitoksen sisäinen määräys 3/2003: Henkilörekistereiden perustaminen ja ylläpito

6) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 4/2001: Tutkimussuunnitelmien käsittely ja hyväksyminen KTL:ssa

7) Sitoumus ja lupa KTL:n resurssien käyttämisestä laitoksen ulkopuolella

8) Käyttölupahakemus KTL:n palvelinkoneiden etäkäyttöä varten

9) Russell, W.M.S and Burch, R, The principles of humane experimental technique (1959)

10) Kansanterveyslaitoksen koe-eläin toimikunta Eläinkoesuunnitelma ja lupahakemus

11) Eläinkoesuunnitelmalomakkeen täyttöohje

12) Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemiseksi työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta, no 1155, 1993

13) Vaitiolositoumus-lomake

14) Hallintojohtaja J. Penttisen muistio julkisuusperiaatteesta Kansanterveyslaitoksessa, 1.12.1999

15) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 2/2001: Keksinnöt ja tekijänoikeudet sekä tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Kansanterveyslaitoksessa

16) International Committee of Medical Journals Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. New England Journal of Medicine 1997; 336: 309–15

17) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 4/1999: Kansanterveyslaitoksen arkistosääntö

18) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 4/1999: Kansanterveyslaitoksen arkistosääntö

19) Menettelyohje alkuperäisaineiston luovuttamisesta

20) Kansanterveyslaitoksen sisäinen määräys 4/2003: Työsuojelun toimintaohjelma

21) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 6/2001: Ulkopuolinen rahoitus ja sopimukset

22) Kansanterveyslaitoksen sisäinen määräys 4/2000: Kansanterveyslaitoksessa noudatettava politiikka henkilökohtaisten stipendien tai muun rahoituksen vastaanottamisessa ja seuraamisessa

23) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 6/2001: Ulkopuolinen rahoitus ja sopimukset

24) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 6/2001: Liite 1: Yhteisrahoitteinen rahoitussopimus

25) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 6/2001: Liite 2: Maksullinen tilaustutkimus

26) Kansanterveyslaitoksen pysyväismääräys 4/2000: Kansanterveyslaitoksessa noudatettava politiikka henkilökohtaisten stipendien tai muun henkilökohtaisen rahoituksen vastaanottamisessa ja seuraamisessa

27) Kelpoisuus suorittaa eläinkokeita Kansanterveyslaitoksessa -lomake

28) Kansanterveyslaitoksen koe-eläintoimikunta, Eläinkoesuunnitelma ja lupahakemus

29) Eläinkoesuunnitelmalomakkeen täyttöohje

30) Koe-eläintoimikunnan ohjesääntö

31) Eläinkoeluvan muutosesitys

32) Koe-eläintoimikunnan ohjesääntö

33) Raportti eläinkoeluvan toteutumisesta

34) Kulkulupahakemus

35) Eläintilauslomake

36) Lääkelaitoksen määräys 2/2004: Ihmiseen kohdistuvat kliiniset lääketutkimukset.

37) Lääkelaitoksen ohje 1/2001: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden kliiniset tutkimukset

38) Lääkelaitoksen lomake Ilmoitus kliinisestä laitetutkimuksesta

39) Säteilyturvakeskuksen lomake STUK 32.01 Hakemus turvallisuuslupaa varten

40) Journal of Occupational Medicine 1991;33:1221B9

41) http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/DDIL/ddilhpge.html

42) http://www.dundee.ac.uk/iea/euro Contents.htm

© TerveSuomi.fi 2008About us