Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

cerebrospinal fluid

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

hits

pages

  • 1

Lasten aivo-selkäydinnesteen löydökset vuonna 2006

Lasten keskushermostoinfektioihin liittyvät bakteeri- ja sienilöydökset ovat pysyneet varsin vakaalla tasolla vuodesta 1995 lähtien. Vuosittain on ilmoitettu 35─57 tapausta. Noin puolet tapauksista todetaan alle 1-vuotiailla.

Kansanterveyslaitos
12.11.2007 → (asiantuntijat)
organizational info

Veri- ja aivo-selkäydinnestelöydökset vuonna 2006

Suomessa ilmenee vuosittain noin 10 000 infektiota, jossa aiheuttava bakteeri voidaan viljellä verestä tai selkäydinnesteestä. Löydösten kokonaismäärä on lisääntynyt jatkuvasti aikuisilla.

Kansanterveyslaitos
16.10.2006 → (asiantuntijat)
organizational info

Aikuisten aivo-selkäydinnesteen löydökset vuonna 2006

Aikuisten bakteeri- ja sienilöydösten määrä kaksinkertaistui vuosien 1995–2004 välisenä aikana. Tämän jälkeen tapausten määrä on pysynyt melko vakiona.

Kansanterveyslaitos
12.11.2007 → (asiantuntijat)
organizational info

Aikusten veriviljelylöydökset vuonna 2006

Aikuisten veriviljelypositiivisten tapausten kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2006 todettiin vajaa 9 000 tapausta. Grampositiiviset bakteerit olivat edelleen yleisempiä työikäisillä...

Kansanterveyslaitos
12.11.2007 → (asiantuntijat)
organizational info

Lasten verilikvorlöydökset

Veriviljelypositiivisten tapausten määrä alle 15-vuotiailla lapsilla oli vuonna 2007 samalla tasolla kuin 2004–2006, tapauksia ilmoitettiin nyt 669. Puolet löydöksistä todettiin alle 1-vuotiailla.

Kansanterveyslaitos
13.3.2008 → (asiantuntijat)
organizational info

Aikuisten verilikvorlöydökset

Aikuisten veriviljelypositiivisten tapausten kokonaismäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina. Vuonna 2007 todettiin lähes 10 000 tapausta. Grampositiiviset bakteerit olivat edelleen yleisempiä työikäisillä...

Kansanterveyslaitos
13.3.2008 → (asiantuntijat)
organizational info
hits

pages

  • 1
© TerveSuomi.fi 2008About us