Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Aikuisten verilikvorlöydökset

Julkaistu 13.3.2008

Aikuisten verilikvorlöydökset

Aikuisten veriviljelypositiivisten tapausten kokonaismäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina. Vuonna 2007 todettiin lähes 10 000 tapausta. Grampositiiviset bakteerit olivat edelleen yleisempiä työikäisillä (15–64-vuotiailla) ja gramnegatiiviset taas 65 vuotta täyttäneillä. Anaerobibakteerien osuus kaikista veriviljelypositiivista löydöksistä oli vajaa viisi prosenttia ja sienten osuus noin kaksi prosenttia.

Työikäisillä tavallisin bakteerilöydös oli Eschericia coli kattaen noin viidenneksen kaikista tapauksista. Seuraavaksi yleisimmät olivat Staphylococcus aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit ja Streptococcus pneumoniae.

E. coli oli myös 65 vuotta täyttäneillä tavallisin veriviljelylöydös ja vastasi kolmannesta kaikista löydöksistä. Seuraavaksi yleisimmät bakteerit olivat S. aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit, Klebsiella-lajit ja S. pneumoniae.

A-ryhmän streptokokit (Streptococcus pyogenes) lisääntyi työikäisillä. Vallitsevat emm-tyypit ovat korvautuneet osin uusilla ja huonommin tunnetuilla tyypeillä, mutta myös aiemmin vaikeampia taudinkuvia aiheuttanut emm1-tyyppi (entinen T1M1) on lisääntynyt. Vuodesta 1995 veriviljelyllä todettujen pneumokokkien määrä on ikääntyneillä ollut noususuuntainen, vuonna 2007 todettiin ennätysmäärä tapauksia (293). (Taulukko 19.)

Työikäisillä Candida albicans-löydökset ovat kolminkertaistuneet ja 65 vuotta täyttäneillä kaksinkertaistuneet vuosien 1995–2007 aikana.


suomi/osastot/infe/ttraportti/taul15.jpg


suomi/osastot/infe/ttraportti/taul16.jpg

suomi/osastot/infe/ttraportti/taul19.jpg

Aikuisten aivo-selkäydinnesteen löydökset

Aikuisten bakteeri- ja sienilöydösten määrä kaksinkertaistui vuosien 1995–2004 välisenä aikana. Tämän jälkeen tapausten määrä on pysynyt melko vakiona. Vuonna 2007 sekä työikäisillä että iäkkäillä likvorlöydösten määrä jopa laski hieman. Työikäisillä tavallisin bakteerilöydös on edelleen koagulaasinegatiiviset stafylokokit. Varsinaisista taudinaiheuttajista meningokokkia ja

S. aureusta oli yhtä paljon, pneumokokki oli kolmanneksi yleisin.

Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneillä tavallisin viljelylöydös oli niin ikään koagulaasinegatiiviset stafylokokit. Tämän jälkeen tulivat pneumokokki, Enterococcus faecalis, S. aureus ja Listeria monocytogenes.

suomi/osastot/infe/ttraportti/taul17.jpg


suomi/osastot/infe/ttraportti/taul18.jpg
© TerveSuomi.fi 2008About us