Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

public health service

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

65 hits

pages

Terveydenhuolto

Terveydenhuollossa on monia mahdollisuuksia edistää tupakoimattomuutta.

Terveyden edistämisen keskus
12.12.2006 → (kansalaiset)
information page

Lähete ammattitautitutkimuksiin Työterveyslaitokseen

Lähete ammattitautiepäilypotilaista osoitetaan Työterveyslaitokselle /Työlääketieteen palvelut. Lähete ammattitautitutkimuksiin perustuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arvioon ja tutkittavan työolosuhdetietoihin.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työyhteisöjen toimivuus sosiaali- ja terveysalalla

Työyhteisöjen toimivuuteen ja kehittämiseen on sosiaali- ja terveydenhuollossa kiinnitetty perinteisesti paljon huomiota. Vuonna 2000 tehdyssä Työ ja terveys -haastattelututkimuksessa 71% vastaajista ilmoitti, että heidän työyhteisönsä toimintaa oli kartoitettu tai kehitetty. Kaikilla toimialoilla 54 % vastaajista ilmoitti vastaavista toimista. Työyhteisöissä tehdyt toimet lisääntyivät alalla lievästi kolmen vuoden seurantajakson aikana. Terveydenhuollossa työyhteisöjä kartoitetaan ja kehitetään enemmän kuin sosiaalihuollossa

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Materiaaleja ja linkkejä terveydenhuollon ammattilaisille

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvää aineistoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveyden edistämisen keskus
26.2.2007 → (kansalaiset)
information page

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV

STTV vastaa tupakkalain valtakunnallisesta valvonnasta ja toimeenpanon ohjauksesta. Tupakkalain valvonnalla ehkäistään terveyshaittoja. Tupakkalain tavoitteena on ehkäistä tupakoinnista aiheutuvia terveysvaaroja ja -haittoja.

Terveyden edistämisen keskus
12.12.2006 → (kansalaiset)
information page

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii tupakasta aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen vähentämiseksi tarvittavan tutkimus- ja kehittämistyön ohjauksesta ja yhteensovittamisesta.

Terveyden edistämisen keskus
12.12.2006 → (kansalaiset)
information page

Mini-interventio

Mini-interventiolla tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa alkoholin käytön puheeksiottoa, riskikulutukseen kohdistettua neuvontaa ja kulutuksen seurantaa.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Työterveyshuollon hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt ovat vaikuttavia ja laadukkaita työterveyshuollon toimenpiteitä ja palveluja. Niillä lisätään tai ylläpidetään asiakkaiden terveyttä sekä työkykyä, ja ne toteutetaan tarpeen mukaisesti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Työterveyslaitos
12.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Kuumassa työskentely

Tietoa kuumuudesta ja kuumassa työskentelystä

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Materiaaleja ja linkkejä työpaikoille

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvää aineistoa työyhteisöille.

Terveyden edistämisen keskus
26.2.2007 → (kansalaiset)
information page
65 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us