Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

co-operation (see by field)

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

30 hits

pages

Eri-ikäisten yhteistyö

Tietopaketti eri-ikäisten yhteistyöstä työelämässä.

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Yhteistyötä Euroopassa legionelloosien torjumiseksi

Eurooppalainen legionellainfektioiden havaitsemiseen ja torjuntaan tähtäävä kansainvälinen työryhmä (European Working Group for Legionella Infections, EWGLI) perustettiin v. 1986. Kaikki eurooppalaiset legionella...

Kansanterveyslaitos
10.8.2006 → (kansalaiset)
information page

Työkalut

Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluu hyvä ammattikäytäntö, monitieteinen ja moniammatillinen toimintatapa, tarvittava tieto työpaikan työolosuhteista sekä työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettu yhteistyö ja -toiminta. Työterveyshuollon tulee olla jatkuvaa toimintaa, johon sisältyy työpaikan tarpeiden arviointi, toiminnan suunnittelu, varsinainen toiminta vaikutusten aikaansaamiseksi, seuranta ja arviointi sekä laadun jatkuva parantaminen.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Osaamisesta ja oppimisesta tietotyössä tiedetään vasta vähän

Tietotyö ja työn osaamisvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Kiinnostus tietotyöhön johtuu tietotyön yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen jatkuvasta lisääntymisestä. Osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä pidetään varsinkin asiantuntijaorganisaatioiden hengissä säilymisen ja tuloksellisen toiminnan edellytyksinä.

Työterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Oikeudenmukainen johtaminen tukee terveyttä

Työterveyttä ja -hyvinvointia edistettäessä tutkitaan useimmiten yksilön elintapoja ja työoloja. Tutkimusten perusteella työpaikan yhteistoiminnan kehittäminen voi olla vähintään yhtä tehokasta kuin elintapojen muutos. Hyvin toimiva työpaikka, jossa työntekijät kokevat päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaiseksi, suojaa henkilöstön terveyttä.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Kansainvälisesti kohti savuttomuutta

Tupakoimattomuuden edistämistyö on siirtynyt yhä enemmän kansainväliselle tasolle. Kansallisten toimijoiden lisäksi aktiivisia toimijoita ovat Euroopan unioni, Maailman terveysjärjestö WHO ja erilaiset kansainväliset organisaatiot.

Terveyden edistämisen keskus
26.2.2007 → (kansalaiset)
information page

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä työelämästä.

Työterveyslaitos
27.9.2006 → (kansalaiset)
information page

Tieteellinen neuvosto edistää yhteistyötä

Kansanterveyslaitoksen tieteellisen neuvoston tehtävänä on edistää laitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Neuvosto kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa vuodessa. Tieteelliseen neuvostoon kuuluvat...

Kansanterveyslaitos
4.11.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Työelämässä tarvitaan eri-ikäisten yhteistyötä

Sukupolvien välisen yhteistyön tarve tiedon, osaamisen ja kokemusten siirrossa korostuu, kun yhä enemmän ikääntyviä siirtyy eläkkeelle. Työelämässä tarvitaan sekä nuorten että ikääntyvien osaamista ja taitoja.

Työterveyslaitos
5.10.2006 → (kansalaiset)
magazine article

Yhteistyöstä tukea - kehitä liikunnan palveluketju (D)

Koulutus on osa Uudista liikuntaneuvonnan taitojasi –koulutuskokonaisuutta. Liikunnan edistäminen ja liikuntaneuvonta on yhteistyötä.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (th-henkilöstö)
event
30 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us