Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tutkimustoiminta)

KTL tutkii, Kansanterveyslehti 2/2006

Julkaistu 13.2.2006

KTL tutkii

KTL tutkii

B-ryhmän vitamiinien ylisaanti ei ole harmitonta

B-ryhmän vitamiineihin liittyy vahva mielikuva niiden terveyttä edistävistä ominaisuuksista. Markkinoille onkin tullut paljon B-ryhmän vitamiineilla täydennettyjä elintarvikkeita. Vaikka nämä vesiliukoiset vitamiinit eivät B12-vitamiinia lukuun ottamatta varastoidu elimistöön, voi niiden ylisaanti siitä huolimatta aiheuttaa ongelmia. Alisaanti on kuitenkin yleisempi ongelma, minkä vuoksi elintarvikkeiden täydentäminen B-ryhmän vitamiineilla on perusteltua, todetaan Kansanterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa.

suomi/ktlehti2006/nro2/211folncol.jpeg

Kuvio 1. Naisten folaatin saanti luonnollisista lähteistä ja erilaisissa täydennysskenaarioissa. Elintarvikkeiden täydennykset on lisätty yksitellen malliin. Suositeltava saanti ja turvallisen saannin yläraja on merkitty pystykatkoviivoilla.


B-ryhmän vitamiineista pyridoksiini voi suurina annoksina aiheuttaa pysyvän hermovaurion. Foolihapon runsas saanti (> 1000 µg päivässä) puolestaan peittää B12-vitamiinin puutokseen liittyvät oireet. Koska B12-vitamiinin puutoksen on osoitettu altistavan dementialle, voi puutosoireiden puuttuminen olla varsin haitallista. Ryhmän vitamiineista tiamiinin ja B12-vitamiinin yliannostukseen ei ole liitetty terveyshaittaa.

Pyridoksiinin suositellun saannin ylittää noin 2 prosenttia naisista ja hieman pienempi osuus miehistä. Käytännössä ylisaanti edellyttää kuitenkin ravintolisien käyttöä, sillä pelkästään täydennetyistä elintarvikkeista ei kerry haitallisen suurta määrää vitamiineja. Sen sijaan joissakin myynnissä olevissa ravintolisissä vitamiinien määrät ovat niin suuria, että niitä käyttämällä voidaan ylittää suositeltu saanti jopa moninkertaisesti.

Tutkija Tero Hirvonen Kansanterveyslaitoksen ravitsemusyksiköstä muistuttaa, että ravintolisiä ei kannata käyttää terveyden edistämiseen saantirajat ylittävinä annoksina, sillä niistä voi olla pysyvää haittaa.

Elintarvikkeiden täydentäminen on turvallista

Elintarvikkeiden täydentäminen B-ryhmän vitamiineilla ei näytä poistavan alisaannin ongelmaa mutta ei toisaalta myöskään lisäävän ylisaannin riskiä. Tarkastelussa oletettiin, että kaikki elintarvikeasetuksen sallimiin elintarvikkeisiin olisi lisätty B-ryhmän vitamiineja. Tyypillisiä B-vitamiineilla täydennettyjä elintarvikkeita ovat mehut, murot ja jogurtit.

KTL:n ravitsemusyksikkö tutkii parhaillaan, mitä elintarvikkeita kannattaisi täydentää milläkin vitamiinilla alisaannin korjaamiseksi. Esimerkiksi paljon lihaa syövät saavat B12-vitamiinia tarpeeksi. Tällöin voisi harkita kasvisruokavalioon kuuluvien elintarvikkeiden kuten soijajuomien täydentämistä B12-vitamiinilla. Saantiin vaikuttaa ennen kaikkea ruokavalion painotus.

- Selvitämme parhaillaan, miten voisimme suhteuttaa täydennettävän aineen määrä elintarvikkeen energiatiheyteen. Mitä enemmän tuotteessa on energiaa, sitä enemmän vitamiineja siihen voidaan teoriassa lisätä, sillä energiatiheitä tuotteita ei voida syödä määrättömästi, kertoo Tero Hirvonen.

D-vitamiinin lisääminen maitoon on esimerkki onnistuneesta elintarvikkeen täydentämisestä. Vaikutus on nähtävissä väestötasolla D-vitamiinin veripitoisuuden nousuna. D-vitamiinimyrkytys edellyttäisi pitkäaikaista ylisaantia ja ravintolisien käyttöä eikä ole todennäköinen. Sen sijaan kalsiumin ylisaannin riski on suurempi.

- Kalsium-ravintolisiä käyttävien tulisi välttää täydennettyjä elintarvikkeita tai ainakin heidän tulisi laskea, ettei saantisuositus ylity, muistuttaa Hirvonen.

Yleistä täydennyslupaa koskevassa asetuksessa on määritelty, että tiettyihin elintarvikkeisiin saa lisätä tiettyjä ravintoaineita tiettyinä pitoisuuksina, esim. aamiaisviljavalmisteisiin saa lisätä tiamiinia 1–1,4 mg/100 g, mutta ei C-vitamiinia
(kts.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020917).
Sen sijaan pastilleihin ja purukumeihin saa lisätä C-vitamiinia, mutta ei B-ryhmän vitamiineja.

Ravintotutkijat käyttävät B-ryhmän vitamiineista nimiä tiamiini, niasiini, foolihappo eli folaatti ja pyridoksiini, poikkeuksena B12-vitamiini. Hirvosen mukaan vitamiinien numerointi antaa harhaan johtavan kuvan näiden vitamiinien samankaltaisuudesta. B-ryhmän vitamiinit liittyvät yleensä energia-aineenvaihduntaan, mutta poikkeavat muuten paljon toisistaan. Raportissa käsiteltyjen lisäksi B-ryhmän vitamiineja ovat myös pantoteenihappo, riboflaviini ja biotiini.

Tero Hirvonen, Marja-Leena Hannila, Liisa Valsta, Harri Sinkko, Pirjo Pietinen.Elintarvikkeiden täydentäminen tiamiinilla, niasiinilla, foolihapolla, pyridoksiinilla ja B12-vitamiinilla. Riskinarviointi työikäisessä väestössä Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 25/2005. ISBN 951-740- 582-0 (PDF). Ilmestynyt vain verkossa: http://www.ktl.fi/portal/2920

© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta