Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tuntematon)

FiRe

Julkaistu 28.3.2006

FiRe

FiRe -mikä ja miksi?

FiRe - Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance, Suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä on suomalaisten kliinisen mikrobiologian laboratorioiden vapaaehtoinen yhteistyöelin. FiRe perustettiin vuonna 1992 ja sen ensimmäisiä tavoitteita oli diagnostisten bakteerilöydösten lääkeherkkyysmääritysmenetelmien yhdenmukaistaminen. NCCLS:n metodiin perustuva FiRe-standardi valmistui vuonna 1996 ja on sittemmin otettu käyttöön lähes kaikissa laboratorioissa.

FiRe:n ensisijaisena tehtävänä on tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kliinisesti tärkeiden bakteerien lääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa. Tätä tehtävää varten ryhmän piirissä kehitetään ja ylläpidetään menetelmästandardia ja pyritään sen validaatioon kaikissa FiRe-laboratorioissa. Laboratorioiden tuottama lääkeherkkyystieto on myös tarkoitus pyrkiä keräämään yhdenmukaisessa muodossa tavoitteena sen mahdollisimman viiveetön ja joustava analysointi ja raportointi.

FiRe:n muodotavat 27 suomalaista kliinisen mikrobiologian laboratoriota sekä Kansanterveyslaitoksen bakteriologian yksiköt. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa neuvottelu- ja koulutustapaamiseen. FiRe:n toimintaa johtaa kolmeksi vuodeksi valittu hallitus.
fire/fire_luento1.gif

FiRe syyskokousväkeä, Helsinki-Vantaa Airport Congress Center, 2002

FiRe hallitus:

Risto Vuento, LT, ylilääkäri, puheenjohtaja
TAYS laboratoriokeskus, TAYS, Tampere

Henrik Jägerroos, LT, ylilääkäri
Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Ulla Kärkkäinen, LT, apulaisylilääkäri
Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio

Pauliina Kärpänoja, FM, ylimikrobiologi
Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti

Eveliina Tarkka, FK, sairaalamikrobiologi
HUSLAB, Helsinki

Jaana Vuopio-Varkila, LT, laboratorionjohtaja
Kansanterveyslaitos, Helsinki

Antti Nissinen, FT, sairaalamikrobiologi, sihteeri
etunimi.sukunimi@ksshp.fi
Keski-Suomen keskussairaala
Mikrobiologian laboratorio
40620 Jyväskylä

© TerveSuomi.fi 2008About us