Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Tupakkakertomuksesta välineitä nuorten tueksi

  • Pennanen, M
Julkaistu 26.9.2006

Tupakkakertomuksesta välineitä nuorten tueksi

Kolmasosa 16–18-vuotiaista nuorista tupakoi. Vaikka nuorten, erityisesti tyttöjen, tupakointi on vähentynyt, riittää valistajille töitä, sillä Terveys 2015 -strategialla pyritään vähentämään nuorten tupakointi 15 prosenttiin. Tupakkakertomukseen on koottu tutkimustietoa nuorille tarkoitetuista tupakoinnin ehkäisy- tai lopettamisohjelmista.

- Erityisen hyödyllisiksi on todettu ohjelmat, joissa lapset saavat olla aktiivisesti mukana. Esimerkiksi sellaiset, joissa harjoitellaan tupakoinnista kieltäytymistä ja sosiaalisia taitoja sekä lisätään lapsen kykyä vastustaa sosiaalista painetta, kertoo tutkija Marjaana Pennanen.

Hyviä tuloksia on saatu laajemmilla ohjelmilla, joissa perhe tai vaikka nuorisotoimi tai rippileiri on otettu mukaan. Ikätoverijohtajuuden on todettu olevan hyödyksi.

Viime vuosina nuorten tupakasta vieroitusta on alettu kehittää. Tupakasta vierotusta tarjoavaan Stumppi-puhelimen vastaajia on koulutettu erityisesti nuorten tupakkariippuvuuden tekijöistä ja hoidosta. Nuorten vieroituspalvelujen järjestämisessä on kuitenkin edelleen paljon työtä. Tieto niiden tehosta ole pitkältä ajalta puuttuu. Vieroitusosaamista tarvitaan lisää kouluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon.

- Tupakkakertomusta tehdessä totesimme, että monessa ohjelmassa vaikeimmaksi oli osoittautunut niiden nuorten motivointi, jotka eivät pitäneet tupakointia ongelmana. Nuoria on yritetty palkita rahalla siitä, että he ovat osallistuneet tapaamisiin ja testeihin ja suostuneet täyttämään erilaisia kyselylomakkeita. Vieroitustulokset eivät kuitenkaan ole olleet hyviä.

Tupakkakertomukseen sisältyy yhteenveto koulujen henkilökunnalle tehdystä kyselystä, jossa selvitettiin miten tupakoimattomuutta edistetään 7.–9.-luokkalaisten parissa. Koulut suhtautuvat tupakoimattomuuden edistämiseen myönteisesti, ja henkilökunta on enimmäkseen tyytyväisiä siitä, että esimerkiksi terveysjärjestöt tuovat toimintaa kouluihin terveystiedon tuntien lisäksi. Osa kouluissa toteutetuista ohjelmista on valtakunnallisia, kuten Smoke Free -kilpailu, osa paikallisempia hankkeita.

- Opettajien avoimissa vastauksissa kuvaamat kokemukset ovat minusta erityisen hyödyllisiä, sanoo Pennanen. Koulu on hänen mukaansa hyvä paikka saada hyvä yhteys lapsiin ja nuoriin ja siksi tärkeä vaikutuskanava. Toisaalta se on paikka, jossa opitaan tupakoimaan. Onnistuakseen kouluohjelmat pitäisi kuitenkin toteuttaa yhteistyössä vanhempien kanssa.

Tupakkakertomuksessa esitellään koulun vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin myös laaja-alaisemmin ja esitellään kouluissa toteutettavia mielenterveyttä edistäviä ja syrjäytymiskehitystä ehkäiseviä ohjelmia. - Tämäntyyppisissä ohjelmissa päihteiden käytön ehkäiseminen on vain yksi tavoite muiden joukossa. Pääpaino on nuoren hyvinvoinnissa.

Pennanen M, Patja K, Joronen K. Tupakkakertomus.
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2006.

Tupakkakertomus löytyy verkosta osoitteesta: www.ktl.fi | Julkaisut | Julkaisusarja B | B10
(= www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2006/2006b3.pdf)


Friends-ohjelmalla ehkäistään masennusta ja päihteiden käyttöä

Kansanterveyslaitos osallistuu yhteisprojektiin Syrjäytymiskehityksen ehkäisy (SYKE) -hankkeeseen, jossa kolme helsinkiläistä koulua kokeilee Australiassa kehitettyä Friends-ohjelmaa. WHO:n suosittelemalla ohjelmalla on saatu hyviä tuloksia useissa eri maissa. Pilotti-ohjelmaan osallistuu yhteensä kuusi viidettä luokkaa, joista neljä on ohjelma- ja kaksi verrokkiluokkaa. Ohjelmaan kuuluu 10 ryhmäpainotteista oppituntia, joilla mietitään miten selviytyä erimerkiksi tilanteissa, joissa jännittää paljon.

KTL:n tutkijat tekevät ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta koskevat perustutkimukset ennen ohjelmaa ja toistavat samat tutkimukset sen jälkeen. Tutkittavilta kysytään tupakoinnista, alkoholin käytöstä ja koulukiusaamisesta. Ohjelmaan liittyy kysymyssarjat opettajille, vanhemmille ja kouluttajille.

suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro8/s18.jpg
Vanhemmat osallistuvat kahteen ryhmätapaamiseen. Vanhemman sijasta ryhmätapaamisiin voi osallistua joku muu lapselle läheinen aikuinen. Tapaamisessa käydään samoja asioita kuin lasten kanssa. Lapset saavat kotitehtäviä, jotka tehdään vanhempien tai muun aikuisen kanssa.

Friends-ohjelmalla on pystytty vähentämään lasten ahdistus- ja masentuneisuusoireita. Ahdistuneen lapsen oireet poikkeavat aikuisen oireista.
- Tupakoinnin aloittaminen tai muiden päihteiden käyttö voi olla nimenomaan oire pahoinvoinnista. Pyrimme löytämään oireen takana olevat asiat ja vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin laajemmin, kertoo tutkija Marjaana Pennanen.© TerveSuomi.fi 2008About us