Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Matkailijan sukupuolitaudit

  • Hiltunen-Back, Eija
Julkaistu 14.2.2007

Matkailijan sukupuolitaudit

Seksiteitse tarttuvien tautien kirjo on muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Krooniset virusinfektiot ovat syrjäyttäneet yleisyydessään perinteiset bakteeritaudit kuten kupan ja tippurin. Kuitenkin myös vanhat, jo lähes unohduksiin jääneet sukupuolitaudit voivat kokea uuden tulemisen runsaan matkailun myötä.

Meillä harvinaisiksi käyneet taudit ovat suuria kansanterveysongelmia monille kehitysmaille. Suomessa seksiteitse tarttuvien tautien esiintymistä on seurattu jo 1930-luvulta alkaen. Tuolloin tippuria todettiin noin 10 000 tapausta ja kuppatartuntoja 1500 vuosittain. Matkailu oli vielä suhteellisen vähäistä, mutta sen sijaan merimiehet toivat mukanaan runsaasti tartuntoja ulkomailta.

Vanhojen tautien paluu

Matkailulla on suuri merkitys sukupuolitautien leviämisessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuppatapausten lisääntyminen 10 vuotta sitten. 1990-luvun alussa Suomen ja Venäjän välinen matkailu lisääntyi voimakkaasti rajojen avauduttua. Tuliaisina tuotiin myös runsaasti kuppatartuntoja, sillä tuolloin Venäjällä riehui kuppaepidemia. Taudin harvinaisuuden vuoksi kupan kliininen kuva ja diagnostiikka olivat monelle lääkärille tuntemattomia tai jo unohtuneet. Yleisön tehokkaalla tiedottamisella, terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksella sekä tartunnan jäljityksen keskittämisellä osaaviin yksiköihin saatiin kupan leviäminen pysähtymään.

Kuppatartuntojen määrä on pysynyt melko tasaisena viime vuosien ajan, mutta primaari- ja sekundaarivaiheessa diagnostisoitujen tartuntojen määrä on selvästi vähentynyt ja tartunnat todetaan nykyään vasta infektion myöhäisemmässä vaiheessa. Vuonna 2006 raportoitiin Tartuntatautirekisterille 129 kuppatapausta, joista osa oli serologisia arpia. Yli puolessa tapauksista ei tartuntamaasta ollut tietoa, mutta noin kolmannes sekä miesten että naisten tartunnoista oli ulkomaista alkuperää, yleensä Venäjältä.

Viime vuosina on raportoitu eri puolilta Eurooppaa, Yhdysvaltoja sekä Kanadaa lukuisista lymphogranuloma venereum (LGV) tartunnoista lähinnä miesten välisessä seksissä. Suomesta ei ole toistaiseksi raportoitu yhtään tautitapausta. Taudin aiheuttajana on Chlamydia trachomatiksen serotyypit 1–3. Taudin oireena esiintyy genitaalialueen haavaumia, lymphadenopatiaa sekä proktiittia. LGV:n diagnostiikka on haasteellista, se perustuu yleensä kliiniseen kuvaan, mutta bakteeri voidaan osoittaa haavaumista myös PCR-menetelmällä. Jos herää epäily LGV-tartunnasta, on syytä neuvotella diagnostisista tutkimusmahdollisuuksista paikallisen laboratorion kanssa.

Klamydiatartunnat kotoperäisiä

Laboratoriot ilmoittavat toteamansa positiiviset Chlamydia trachomatis -löydökset. Vuosittain on raportoitu noin 13 000 tartuntaa, naisten tartunnoista kolmannes ja miesten tartunnoista 15 % alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä. Sukupuolitautipoliklinikoiden anturiverkoston keräämien tilastojen mukaan klamydiatartunnat hankitaan valtaosin Suomesta, vain alle 10 % tuodaan ulkomailta. Näistä tapauksista valtaosa on peräisin Euroopasta.

Resistenttiä tippuria Kaukoidästä

Tartuntatautirekisterin keräämien tilastojen mukaan vuonna 2006 Suomessa todettiin 241 tippuritartuntaa. Valtaosa tartunnoista todettiin miehillä, ja 80 %:lla oli tartuntamaa tiedossa. Miesten tartunnoista 37 % oli tuotu ulkomailta, yleensä Kaukoidästä. Naisten tartunnoista joka viides oli ulkomailta.suomi/ktlehti2007/nro2/201sukupuolitaudit.jpg

Tippurin ensisijaisena hoitovaihtoehtona on ollut pitkään siprofloksasiini kerta-annoshoito. Useista Euroopan maista on viime vuosina raportoitu siprofloksasiiniresistenttien gonokokkikantojen lisääntymisestä. Kaukoidässä gonokokeista jo 90 % on kinoloniresistenttejä. FiResin raportin mukaan Suomessa vuonna 2005 todetuista gonokokkikannoista jo 42 % oli siprofloksasiiniresistenttejä.

Tippuri voidaan nykyään diagnostisoida samasta ensivirtsanäytteestä kuin klamydia. Kuitenkin viljelyllä on edelleen tärkeä osa tippurin diagnostiikassa, koska vain sen avulla voidaan määrittää mikrobilääkeherkkyys. Yhdysvalloissa kinoloneja ei suositella miesten välisessä seksissä saatujen tippuritartuntojen hoidossa. Erittäin tärkeää on myös varmistaa tippuripotilaiden hoidon onnistuminen sekä tehokas tartunnan jäljitys tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

HYKS:n sukupuolitautien poliklinikalla todettiin vuonna 2006 43 tippuritartuntaa, joista puolet oli miesten välisessä seksissä hankittuja. Joka neljäs tartunta oli Kaukoidästä ja nämä lähes poikkeuksetta kinoloniresistenttejä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että iso osa kotimaassakin hankituista tartunnoista on jo resistenttejä. Tulevaisuudessa on syytä harkita tippuritartuntojen ensisijaishoidoksi keftriaksonia ja rajoittaa kinolonien käyttö vain tapauksiin, joissa se herkkyysmäärityksen mukaan on sopiva hoito.

Seksiturismi kukoistaa kohteenaan Kaukoitä, Viro sekä Venäjä, joissa perinteisten sukupuolitautien esiintyvyys on moninkertainen meihin verrattuna. Nämä tartunnat helpottavat myös HI-viruksen siirtymistä henkilöstä toiseen. Ulkomailla ollaan usein lomamatkalla ja irti arjesta, jolloin myös riskinottokynnys kasvaa. Runsas alkoholin käyttö saattaa aiheuttaa sen, että suojaamattoman seksin vaarat unohtuvat. Lisäksi kondomin hankkiminen ulkomailla ei aina ole yhtä helppoa kuin meillä kotimaassa tai ne voivat olla liian pieniä, kuten usein Aasian maissa. Vähintä mitä matkailija voisi tehdä, on pakata mukaan kondomit ja myös muistaa käyttää niitä.

Eija Hiltunen-Back, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri
HYKS, Sukupuolitautien pkl
eija.hiltunen-back(at)hus.fi

Kirjallisuutta
1. Hiltunen-Back E, Vaalasti A, Haikala O, Reunala T. Kupan uusi tuleminen. Suomen Lääkäril 1997;52:975–8
2. Nieuwenhuis RF, Ossewaarde JM, Götz HM, Dees J et al. Resurgence of lymphogranuloma venerum in Western Europe: an outbreak of Chlamydia trachomatis serovar L2 proctitis in the Netherland among men who have sex with men. Clin Infect Dis 2004;39:996–1003
3. KTL. Tartuntatautirekisteri. http\\:www.ktl.fi/tartuntatautirekisteri/2006
4. FiRe. http\\:www.ktl.fi/extras/fire
5. Center for Disease Control and Prevention. Increases in fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae among men who have sex with men- United States, 2003 and revised recommendations for gonorrhoea treatment, 2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004:53:335–8.

© TerveSuomi.fi 2008About us