Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

HIV-riskit kasvaneet

  • Salminen, Mika
Julkaistu 8.9.2006

HIV-riskit kasvaneet

Vuonna 2006 on syntymässä uusi HIV-tartuntojen ennätys, kun 150 uuden tapauksen raja näyttää väistämättä rikkoutuvan. Pääosin seksiin liittyvien tartuntojen lisääntyminen ei liity ainoastaan homo- ja biseksuaalisiin miehiin, joista 4,6 % oli hiv-positiivisia KTL:n ja Aidstukikeskuksen tutkimuksessa. Ruususen uneen vaipunut seksitautivalistus on herätettävä ja uusia keinoja seksitautien torjuntaan etsittävä.

Seksuaalivähemmistöjen, kuten homo- ja biseksuaalisten miesten seksitautiriskeistä ja riskikäsityksestä on Suomessa vähänlaisesti tuoretta tietoa. Syyt tähän ovat osittain lähihistoriassa: vain muutama vuosikymmen sitten suhtautuminen vähemmistöihin oli Suomessa varsin tuomitsevaa, eikä 80-luvulla puhjennut homoihin yhdistetty Aids-hysteria todennäköisesti ainakaan lieventänyt asenteita. Siksi leimautumisen pelko vaikeutti pitkään asioiden todellisen tilan selvittämistä.

Turvaseksistä suurempaan riskinottoon

Taudin aiheuttajan ja perimmäisen luonteen selvittyä on ymmärretty, että hivin yleisyys homomiesten keskuudessa on todennäköisesti ollut paljolti huonon onnen ja sattumien summaa. Hiv olisi länsimaissakin voinut aiheuttaa yhtä merkittävän heteroseksiteitse leviävän epidemian kuin muualla maailmassa. Hiv-epidemian vaara on olemassa kaikissa yhteisöissä ja ryhmissä, joissa seksitartunnan riskejä ei osata tai voida ottaa huomioon seksikäyttäytymisessä. Hyvääkin alkuaikojen hiv-epidemiassa oli: vaikka viestit nykykäsityksen mukaan olivat selvästi yliampuvia ja usein turhaan peloilla ratsastavia, ainakin turvaseksin käsite vahvistui ja sen kautta myös seksitautien ennaltaehkäisy.

Viime vuosina useissa länsimaissa on kuitenkin havaittu epäsuoria merkkejä turvaseksin viestien unohtumisesta homo- ja biseksuaalisten miesten joukossa. Tämä todennäköisesti heijastaa laajempaa riskinoton lisääntymistä sekä homo- että heteroseksissä, mistä myös Suomessa on viitteitä ja mikä joskus kytketään myös hiv-infektion hoidon huomattavaan edistymiseen. Myös uutena ilmoitetut hiv-tartunnat ovat Suomessa jonkin verran lisääntyneet, erityisesti kuluvan vuoden aikana.

Suomessa seksitautien rutiininomainen seuranta perustuu lääkäreiden ja laboratorioiden tekemiin tartuntatauti-ilmoituksiin, mutta nämä kattavat vain osan taudeista. Miestenväliseen seksiin liittyvistä tartunnoista saadaan tietoa vain hivistä. Tuntemattomassa osassa tapauksista seurantatiedot sisältävät lisäksi huomattavan viiveen, koska hiv-infektio on niin pitkään oireeton. Tästä syystä todellinen tartunnan saaneiden joukko voi aina olla arvioitua merkittävästi suurempi. Ainoa keino tutkia asiaa on lähestyä ryhmää suoraan esiintyvyystutkimuksella. Tällaisesta lähestymistavasta on Suomessa hyviä kokemuksia ruiskuhuumeita käyttävien joukossa, mutta sitä ei ole aiemmin kokeiltu muissa yhteyksissä.

suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s15.jpg

Uutta tietoa homo- ja biseksuaalimiesten seksitautiriskeistä

Alkuvuodesta 2006 Kansanterveyslaitos ja Aids-tukikeskus toteuttivat yhdessä ensimmäisen esiintyvyystutkimuksen homo- ja biseksuaalisten miesten ryhmässä. Välineinä käytettiin täysin anonyymiä ja vapaaehtoista kirjallista postikyselytutkimusta, jonka yhteydessä oli mahdollisuus antaa samoin anonyymi sylkinäyte hiv-testiä varten. Noin 1 300 miehelle postitetun tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa miesten väliseen seksiin liittyvistä seksitautiriskeistä ja niiden esiintyvyydestä kohderyhmässä.

Tutkimus onnistui erinomaisesti. Kyselyosioon osallistui 410 kohderyhmään kuuluvaa miestä (29 %), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Lisäksi osallistujista 368 (90 %) antoi hiv-esiintyvyyden kartoitukseen tarvittavan sylkinäytteen. Tämä oli erittäin korkea osuus ja osoittaa osallistujien luottaneen tutkimuksen toteutustapaan. Oleellista oli varmasti se, että postitus perustui täysin ulkopuolisen tahon osoiterekisteriin, johon tutkijoilla ei ollut missään vaiheessa pääsyä.

Tutkimuksessa kysyttiin osallistujilta seksikäyttäytymisestä ja siinä otetuista seksitautiriskeistä sekä riskien suuruuden hahmottamisesta. Myös sairastetuista seksitaudeista kysyttiin. Suuri osa oli varsin tietoinen seksiin liittyvistä tartuntariskeistä ja osasi ottaa ne huomioon. Merkittävä osa vastaajista (78 %) käytti kondomia aina tai lähes aina anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa. Varsin merkittävä osa (22 %) ei kuitenkaan näin toiminut. Tällä ryhmällä oli lisäksi varsin paljon satunnaisia kumppaneita.

Hivin yleisyys yllätti


suomi/julkaisut/ktlehti2006/nro7/s14.jpg

Osallistujien saamat seksitaudit on kuvattu taulukossa. Huomionarvoista on, että vastaajista 4,6 % ilmoitti olevansa hiv-positiivisia. Sylkinäytteisiin perustuvassa esiintyvyyskartoituksessa hiv-positiivisten osuus oli 4,5 % kaikista tutkituista näytteistä. Sylkinäytteen antaneista neljäsosa hiv-positiivisista (neljä vastaajaa) ei tiennyt tartunnastaan, mikä on valitettavan suuri osuus. Tartunnastaan tietämättömistä kaksi oli joskus käynyt testissä, mutta saanut negatiivisen tuloksen, kaksi taas ei ollut koskaan käynyt hiv-testissä. Jonkin muun seksitaudin oli elämänsä aikana sairastanut nelisenkymmentä prosenttia testissä käyneistä (taulukko).

Kun sekä itse ilmoitetut että sylkinäytteeseen perustuvat hiv-tulokset otetaan huomioon, elää hivin kanssa lähes joka kahdeskymmenes tutkimukseen osallistuneista. Luku on suuri verrattuna keskimääräisväestöön, jossa hivin esiintyvyys on monta kertaluokkaa pienempi. Se on jopa suurempi kuin ruiskuhuumeen käyttäjillä, joiden hiv-esiintyvyys Suomessa on alle 2 %.

Tutkimuksen kohderyhmä ei kuitenkaan ollut aivan optimaalinen: se suuntautui enimmäkseen nuoruuden jo ohittaneeseen miesryhmään (>30 v), jonka voidaan ainakin olettaa vakiinnuttaneen seksitapansa. Alle 25-vuotiaita miehiä tutkimus tavoitti vähän, ja siksi sen tuloksista ei voida suoraan tehdä tätä ryhmää koskevia johtopäätöksiä. Nuorten tavoittamiseksi tarvitaankin muita keinoja. Aids-tukikeskus on itsenäisesti toteuttanut nettipohjaisen, sisällöltään vastaavanlaisen kyselyn, jonka tuloksia voi tarkastella verkkosivulla www.miestenkesken.fi.

Tuloksia voi lukea myös siten, että suuren esiintyvyyden takia homo- ja biseksuaalisten miesten riski saada hiv-tartunta ei ole Suomessa koskaan ollut yhtä suuri kuin tällä hetkellä. Voidaanko tähän tilanteeseen olla reagoimatta? Eikö tavoitteena pitäisi ehdottomasti olla esiintyvyyden vähentäminen?

Vaikka suurin osa tartunnastaan tietävistä varmasti suhtautuu hiviinsä vastuullisesti ja huolehtii kumppaniensa turvallisuudesta (kuten tutkimuksessakin voitiin todeta), maailma ei ole täydellinen, ja virheitä ja lipsahduksia sattuu. Hoidon edistymisen ansiosta tartunnan saaneet elävät kauemmin ja heidän määränsä kasvaa tasaisesti. Näin myös tartuntariskit kasvavat. Hiv-testiin hakeutumisen kynnystä pitäisikin madaltaa kaikin keinoin. Nopeasti tehtävät kotitestit ovat jo teknisesti varsin luotettavia ja tarjoavat tässä suhteessa uusia mahdollisuuksia.

Seksivalistus kunniaan

Suomeen kaivataan uusia keinoja nostaa turvaseksi kunniaan ja tuoda esille seksiin liittyvät tartuntatautiriskit ymmärrettävällä tavalla. Vaikka koulujen terveystiedon opetus auttaa, se ei yksinään riitä. Sosiaali- ja terveysministeriön muutaman vuoden takainen päätös lopettaa kaikille 16-vuotialle monen vuoden ajan lähtenyt ”Sixteen”-lehti kondomiliitteineen ja asiallisine tietoineen ei ainakaan edesauttanut nuorten tiedonsaantia.

Aika on selvästi kypsä näkyvämmälle ja monipuolisemmalle riskiviestinnälle, joka tulee suunnata koko väestölle ja kaikille ikäryhmille, sillä riskinotto näyttää lisääntyneen monenlaisissa seksisuhteissa. Vastuu ei ole pelkästään valtiolla, vaan kunnat ja järjestöt sekä tiedotusvälineet ja yksityissektori pitäisi saada vahvasti mukaan.

Riskinottoa ja seksitautien esiintyvyyttä kannattaisi myös tutkia. Postitutkimuksen onnistuminen homo- ja biseksuaalimiehillä antaa olettaa, että edellytykset laajemmalle tutkimukselle olisivat hyvät.

Mika Salminen
HIV-yksikön johtaja
KTL
Infektioepidemiologian osasto
etunimi.sukunimi@ktl.fi

LISÄTIETOA

Aids-tukikeskus
Miesten kesken turvallisesti työ, www.miestenkesken.fi

KTL HIV-sivustot
www.ktl.fi – tietoa terveydestä – terveys ja sairaudet – infektiotaudit – hiv ja aids© TerveSuomi.fi 2008Tietoja sivustosta