Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

MPR-rokotus on turvallinen

  • Mäkelä, Annamari
Julkaistu 10.1.2004

MPR-rokotus on turvallinen

 

MPR-rokotus on turvallinen

Annamari Mäkelä
HYKS, Lasten ja nuorten sairaala

Vuonna 1998 Andrew Wakefield tutkimusryhmineen kuvasi 12 lasta, joilla oli todettu krooninen suolistosairaus sekä neurologisen kehityksen häiriöitä, erityisesti autistista oireyhtymää. Kahdeksan lapsista oli saanut MPR-rokotuksen 1-14 vuorokautta ennen autististen oireiden puhkeamista. Tutkijat pohtivat MPR-rokotuksen osuutta tapahtumaan. He esittivät hypoteesin, jonka mukaan MPR-rokotuksen tuhkarokkovirus aiheuttaisi kroonisen suolistotulehduksen ja siitä johtuen liiallisen peptidien imeytymisen suolistosta. Tämän he epäilivät johtavan neurologisen kehityksen häiriöihin.

Tutkijat painottivat esittävänsä vain hypoteesin ilman todisteita syy-yhteydestä MPR-rokotuksen kanssa. Siitä huolimatta tutkimus saavutti huomattavaa julkisuutta. Tämän seurauksena rokotuskattavuus on laskenut huolestuttavasti ja tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat lisääntyneet.

Andrew Wakefieldin tutkimusryhmän väite on kumottu lukuisissa tutkimuksissa. Asiaa selvitettin myös laajassa suomalaistutkimuksessa.
 

Suomalainen MPR-rokotustutkimus

MPR-rokotusohjelman ensimmäisinä vuosina 1982-1986 kerättiin 535 544 lapsen rokotusrekisteri. Kaikki olivat 1-7 -vuotiaita. Rokotustiedot yhdistettiin yksilöllisesti Suomen sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteriin, jonka kattavuus on yli 95 prosenttia.

Tutkimuksessa selvitettiin MPR-rokotuksen jälkeisten kolmen kuukauden aikaiset sairaalahoidot, jotka johtuivat aivokuumeesta tai aseptisesta aivokalvontulehduksesta. Rokotuksen jälkeisten sairaalahoitojen määrää verrattiin muun seurantajakson aikana tapahtuneisiin sairaalahoitoihin.

Koska autististen oireyhtymien kehittymiselle ja ilmaantumiselle ei kyetä määrittämään tarkkaa aikarajaa, sairaalahoidot autismin takia huomioitiin pitempänä seurantajaksona vuosina 1982-1995. Autismin vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten osalta selvitettiin myös hoitojaksot kroonisten suolistosairauksien takia. 
 

Tutkimuksen tulokset

MPR-rokotettujen lasten ryhmästä 199 joutui sairaalahoitoon aivokuumeen, 161 aseptisen aivokalvontulehduksen ja 352 autistisen oireyhtymän takia. Kolmen kuukauden kuluessa rokotuksesta sairaalaan joutui yhdeksän lasta aivokuumeen ja kymmenen aseptisen aivokalvontulehduksen takia. Tutkimuksessa ei todettu näiden sairaalahoitojen lisääntymistä verrattuna muuhun seuranta-aikaan.

Autistisen oireyhtymän takia sairaalahoitoon joutui 309 rokotettua vuosien 1982 ja 1995 välillä. Aika MPR-rokotuksesta sairaalahoidon alkuun vaihteli kolmesta vuorokaudesta yli 12 vuoteen. Hoitojaksoissa ei todettu minkäänlaista kasautumaa MPR-rokotukseen liittyen. Kukaan autismin vuoksi hoidetuista lapsista ei joutunut sairaalahoitoon kroonisen suolistotulehduksen takia.

Tutkimuksessa johon kuului 535 544 MPR-rokotettua lasta ei todettu yhteyttä rokotuksen ja aivokuumeen, aseptisen aivokalvontulehduksen, autismin ja kroonisen suolistotulehduksen välillä. Päinvastoin, MPR-rokotuksen todettiin selkeästi vähentävän aivokuumeen ja aseptisen aivokalvontulehduksen esiintymistä. Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä MPR-rokotuksen turvallisuudesta.
 

Lehden aineistoa lainattaessa lähde on aina mainittava.
Takaisin sisällysluetteloon
© TerveSuomi.fi 2008About us