Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(organisationsinfo)

Kampylobakteerien sekä indikaattoribakteereiden esiintyminen ja säilyminen talousvedessä

Julkaistu 13.7.2005

Suolistobakteerit

Kampylobakteerien sekä indikaattoribakteereiden esiintyminen ja säilyminen talousvedessä

Tutkimusryhmä: FM Tarja Pitkänen, dos Ilkka Miettinen, prof. Terttu Vartiainen

Yhteistyötahot: Kuopion yliopisto, Helsingin yliopisto

Rahoittaja(t): Sosiaali- ja terveysministeriö

Tausta

Kampylobakteerit ovat olleet noroviruksen ohella yleisimpiä talousvesiepidemioiden aiheuttajia Suomessa. Patogeenisten mikrobien esiintymistä talousvesiverkostoissa ei kuitenkaan tutkita muutoin kuin talousvesiepidemiaa epäiltäessä. Talousveden laatua kuvaavat mikrobiologiset ja kemialliset rutiininomaiset valvontatutkimukset eivät kuitenkaan aina pysty osoittamaan veden saastumista.

Tavoite

Selvittää kampylobakteereiden ja indikaattoribakteereiden esiintymistä ja lajistoa vesiympäristöissä. Kehittää ja testata uusiin tekniikoihin perustuvia vesimikrobiologisia määritysmenetelmiä vesiongelmatilanteiden selvittämiseksi.

Kuvaus

Kartoitetaan eri olosuhteiden merkitystä kampylobakteereiden ja indikaattoribakteereiden säilymiseen talousvedessä ja biofilmeissä. Selvitetään kampylobakteereiden ja indikaattoribakteereiden esiintymistä suomalaisissa vesiympäristöissä vesi- ja saostumanäytteiden avulla. Vertaillaan viljelymenetelmien herkkyyttä ja selektiivisyyttä, varmistustestikäytäntöjä sekä vesien bakteerilajistoa. Viljelymenetelmien rinnalle kehitetään molekyylibiologiaan perustuvia nopeita, herkkiä ja selektiivisiä menetelmiä kampylobakteereiden ja indikaattoribakteereiden DNA:n toteamiseksi ja tunnistamiseksi.

© TerveSuomi.fi 2008About us