Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Vesi

Julkaistu 14.2.2004

Vesi

Valtaosa Suomen kotitalouksista kuuluu vesijohtoverkoston piiriin. Vesilaitokset valmistavat talousvettä pinta-, pohja- tai tekopohjavedestä. Vedenpuhdistusprosessi riippuu raakaveden laadusta. Pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan aina ennen jakeluverkkoon pumppaamista.

Puhdas vesi on terveyden perusta

Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Laatua koskevasta lainsäädännästä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja laadun valvonnasta kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Hyvän veden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät korkealaatuista tutkimusta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. KTL:n tutkimus kohdistuu veden käsittelyn, jakelun ja käyttötapojen aiheuttamiin mikrobiologisiin ja kemiallisiin ongelmiin. Lisäksi KTL avustaa viranomaisia vesiepidemioiden selvittämisessä ja raportoi talous- ja uimavesien valvontatutkimustulokset EY:n komissiolle.

Pohjavesiä tai tekopohjavesiä ei yleensä desinfioida. Raakaveden sisältämät kemikaalit, mikrobit tai talousveden valmistuksessa muodostuvat desinfioinnin sivutuotteet voivat aiheuttaa terveysriskejä talousveden käyttäjille. Vesilaitokselta lähtevä vesi saattaa viipyä pitkiäkin aikoja verkostossa. Mikäli olosuhteet ovat mikrobikasvustolle suotuisat, vesi voi muuttua verkostossa ja kiinteistöjen vesijärjestelmissä huonolaatuiseksi ja jopa terveydelle haitalliseksi.


Kaivovesi
Kiinteistöjen vesijärjestelmät
Talousvesi
Uimavesi
Vesiepidemiat

© TerveSuomi.fi 2008About us